ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Historia bhp

Bezpieczeństwo w kopalniach w XVI wieku

Autor artykułu, Roman Adler, analizując pierwszą na ziemiach polskich "ustawę" górniczą z XVI wieku ("Ordunek gorny"), uważa, że wprowadziła ona pierwszy państwowy (książęcy) urząd kontrolerów warunków pracy. W artykule można znaleźć też wiele ciekawych informacji o organizacji pracy w kopalniach w tamtych czasach.

plikArtykuł R. Adlera (1.7 MB)

plikFragmenty Ordunku gornego - artykuły 1-3 (136 KB)

plikFragmenty Ordunku gornego - artykuły 24-26 (178 KB)

plikFragmenty Ordunku gornego - artykuły 27-29 (167 KB)