ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2023

Obchody jubileuszu OSPSBHP w oddziale kaliskim

 Dodano: 2024-06-12

 

          

      

2023-06-11  

Obchody jubileuszu OSPSBHP w oddziale kaliskim  

 

W dniach 27–29 kwietnia br. na terenie woj. wielkopolskiego odbywały się uroczystości związane z Wielkopolskimi Obchodami Światowych Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W związku z tym zorganizowano konferencje, szkolenia, pokazy działań służb ratowniczych, medycznych, spotkania pracowników z organizacjami, instytucjami, zwiedzanie ciekawych obiektów i zakładów, w których zostały wdrożone innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy. 27 kwietnia uroczyste obchody odbyły się w firmie MEBLEX i zakładach NESTLE w Kaliszu. Po pokazach służb ratowniczych w firmie MEBLEX uczestnicy uroczystości przenieśli się do zakładów NESTLE, gdzie mogli zobaczyć działanie systemów logistycznych w dziedzinie magazynowania i wysokiego składowania. Następnie w restauracji MARGO rozpoczęła się część oficjalna spotkania. Konferencję otworzył prezes kaliskiego oddziału OSPSBHP Remigiusz Kołaski, który przywitał przybyłych gości. Pierwszy zabrał głos dyrektor kaliskich zakładów NESTLE Dariusz Put, który w skrócie opowiedział o profilu produkcji i podejściu do bezpiecznych warunków pracy. Następnie głos zabrali przedstawicielka zakładowej komórki bhp Weronika Wodiczko oraz zastępca Okręgowego Inspektora Pracy z Poznania Tomasz Gajdziński.

Druga część spotkania poświęcona była obchodom 30. rocznicy powstania oddziału kaliskiego. R. Kołaski wygłosił referat na temat historii służby bhp, działalności i celów naszego stowarzyszenia. Natomiast szczegółowe opracowanie historii naszego stowarzyszenia i jednocześnie oddziału kaliskiego zaprezentował niżej podpisany. Na przestrzeni tych 30 lat nasz oddział miał wiele sukcesów w krzewieniu dobrych praktyk i współpracy z instytucjami i pracodawcami – pokazaliśmy je na wystawie prezentującej część dorobku naszego oddziału. Można było na niej zobaczyć dyplomy, statuetki, albumy ze zdjęciami i dużą ilością dokumentów dotyczących naszej działalności. To wszystko pokazuje, jaki ogrom pracy i zaangażowania na przestrzeni tych lat wniosły kolejne zarządy i członkowie w rozwój stowarzyszenia na naszym obszarze. Z okazji jubileuszu zarząd wydał rocznicowy biuletyn o oddziale i służbie bhp.

Na zakończenie spotkania R. Kołaski wręczył dyplomy i okazjonalne statuetki instytucjom współpracującym z oddziałem. Dyplomami uhonorowani zostali również członkowie stowarzyszenia: Jolanta Kaczmarek, Krystyna Małecka, Anna Pietrzak, Michał Sokołowski, Bogdan Sroka, Bartosz Rak, Janusz Kurzydłowski, Lech Piszczorowicz i Włodzimierz Grzesiak. Od lat osoby te brały czynny udział w pracach stowarzyszenia, były prelegentami na spotkaniach, seminariach i konferencjach, organizowały wiele spotkań w firmach i były współorganizatorami wielu inicjatyw w naszym środowisku. Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem, podczas którego toczyły się dyskusje jak zwykle związane z bezpieczeństwem w pracy i ograniczaniem zagrożeń.

Henryk Karczowski
 

 
  - 1 -