ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2023

Największe Targi BHP na Śląsku

 Dodano: 2024-03-20

 

          

      

2023-03-17  

Największe Targi BHP na Śląsku  

 

9 marca zakończyły się największe w południowej Polsce Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2023. W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 wystawców z kraju oraz zagranicy w tym z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Słowacji, Niemiec i Włoch. Było to szczególne spotkanie, nie tylko ze względu na obchodzony jubileusz, ale przede wszystkim ze względu na wysoki poziom merytoryczny wydarzeń towarzyszących targom oraz liczbę zwiedzających – ponad 3000 zwiedzających, reprezentujących firmy świadomie dbające o bezpieczeństwo i jakość pracy pracowników z całej Polski. W trakcie dwudniowych targów odwiedzający mieli okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, a także wziąć udział w licznych prezentacjach i pokazach.
Tegoroczne Targi zostały objęte patronatem honorowym Głównego Inspektora Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Wyższego Urzędu Górniczego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz Urzędu Dozoru Technicznego, a także Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Patronat medialny nad wydarzeniem objął ATEST – Ochrona Pracy.

Podczas Targów BHP w Katowicach odbyło się ponad 20 godzin bezpłatnych konferencji, sympozjów oraz dyskusji w gronie specjalistów. Goście mogli skorzystać również ze szkoleń udzielania pierwszej pomocy oraz spotkań z patronami honorowymi oraz merytorycznymi w specjalnej Strefie Eksperckiej.

W pierwszym dniu targów miały miejsce: konferencja Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach pt.: „Czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy – rola i zadania Państwowej Inspekcji Pracy”; sympozjum organizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach pt.: „Dobre Praktyki BHP”; konferencja zorganizowana przez Koalicję Bezpieczni w Pracy pt.: „Pracownicy 50+: możliwości i ograniczenia”, czyli jak zadbać o bhp pracowników w wieku powyżej 50 lat; konferencja organizowana przez Fundację Kultury Bezpieczeństwa pt.: „Praktyczne aspekty zarządzania zdrowiem psychicznym w Twojej firmie”.

Natomiast w drugim dniu targów na szczególną uwagę zasługiwała Konferencja Wektory BHP Intersafe & DNV – Forum Praktyków, której organizatorem był DNV/ INTERSAFE a LYRECO Company wraz z redakcją ATESTU – Ochrony Pracy.

Wieloletnią tradycją katowickich Targów BHP jest konkurs na NAJLEPSZY PRODUKT prezentowany na targach. W tym roku zgłoszone produkty ocenianie były w dwóch kategoriach – Produkt oraz Usługa. Biorąc pod uwagę cechy, takie jak: innowacyjność, jakość, charakter proekologiczny oraz wrażenia ogólne produktów i usług, jury pod przewodnictwem dr. inż. Witolda Kreislera przyznało I miejsce w kategorii produkt firmie ATLAS SCHUHFABRIK GmbH & Co Ko – ATLAS® Recycling Safety Shoe za obuwie ochronne z materiałów z recyklingu. Natomiast w kategorii usługa nagrodę za I miejsce otrzymała firma Osmoteq Sp. z o.o. – HID – RATION ACADEMY za program właściwego nawadniania pracowników.

Organizator FairEXPO dziękuje patronom honorowym, merytorycznym, medialnym, wystawcom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w tegoroczną edycję targów i już dziś zaprasza do udziału w 21. Targach Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej w Katowicach, które będą miały miejsce w marcu 2025 roku!

Relacja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=jR4G2mxaHko  

 
  - 1 -