ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2023

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych – podsumowanie konferencji w Rzeszowie

 Dodano: 2024-05-08

 

          

      

2023-05-06  

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych – podsumowanie konferencji w Rzeszowie  

 

Ponad 160 uczestników, 10 panelistów, 6 instytucjonalnych partnerów merytorycznych, 7 patronów honorowych oraz 9 medialnych – to bilans zorganizowanej przez Oddział ZUS w Rzeszowie wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie i rzeszowskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP ogólnopolskiej konferencji w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Konferencję, która odbyła się 21 kwietnia 2023 r., otworzyła dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie Ewa Papiewska-Borkowska, która odczytała także list od Wojewody Podkarpackiego, a następnie uczestników powitali: Adam Sidor – Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Agata Wanowicz – prezes rzeszowskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz w imieniu prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Burnat, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UM Rzeszowa.

Oficjalne obchody upamiętniające ofiary wypadków przy pracy są organizowane co roku i stanowią impuls do rozpowszechniania zasad bezpiecznej, zdrowej i godnej pracy we wszystkich krajach. Głównym celem tego szczególnego dnia jest podnoszenie społecznej świadomości na temat metod zapewnienia bezpieczeństwa i dobrego zdrowia w pracy, a także uczczenie osób, które zginęły w pracy, uległy wypadkom przy pracy lub chorobom zawodowym.

– Rzeszowski Oddział ZUS w ramach upamiętnienia ofiar wypadków przy pracy już od kilku lat organizuje konferencje, w których uczestniczyło dotychczas kilkaset osób z całego kraju. Każdego roku poświęcamy ją innej tematyce zwracając uwagę na skalę zagrożeń w różnych środowiskach pracy – mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu.
Konferencja stanowi jednocześnie forum wymiany wiedzy i doświadczeń uczestniczących w niej osób. Z roku na rok uczestniczy w niej coraz więcej osób zainteresowanych budową kultury bezpieczeństwa pracy. – Kształtowanie właściwych relacji w środowisku pracy, bazujących na zaufaniu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz opartych na przestrzeganiu przepisów prawnej ochrony pracy powinno być standardem, a jak wiemy nie zawsze udaje się to osiągnąć. Nasza konferencja przekonuje, że inwestycja w pracownika, w tym w zakresie zapewnienia mu godnych i bezpiecznych warunków pracy, będzie procentowała na przyszłość – dodaje W. Dyląg.
 

 
  - 1 -