ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2022

Współpraca służby bhp z organizacją pracodawców

 Dodano: 2023-07-26

 

          

      

2022-07-20  

Współpraca służby bhp z organizacją pracodawców  

 

14 czerwca 2022 r. Elżbieta Bożejewicz – prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz Józef Witczak – wiceprezesem ZG uczestniczyli w posiedzeniu Platformy ds. Promocji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powołanej przez Pracodawców RP. Podczas posiedzenia rozmawiano na temat wspólnych celów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także planów organizacji wspólnych przedsięwzięć. Obie strony oświadczyły, że podejmują się wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń zmierzających do zapewnienia ciągłej poprawy ochrony człowieka w środowisku pracy oraz kształtowania bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, tak aby osiągnąć wspólne korzyści dla pracodawców i pracowników wynikające z rozwoju gospodarczego, sprawiedliwe i stabilne warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo w pracy i spokój społeczny. Na zakończenie spotkania podpisano list intencyjny określający warunki współpracy obydwu organizacji.

Z treścią listu intencyjnego można zapoznać się na stronie internetowej OSPSBHP: http://www.ospsbhp.pl/
 

 
  - 1 -