ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2022

Bezpieczeństwo się opłaca

 Dodano: 2023-08-11

 

          

      

2022-08-10  

Bezpieczeństwo się opłaca  

 

28 czerwca 2022 r. w Gdyni odbyła się kolejna, piąta już sesja Akademii Bezpieczeństwa MILWAUKEE i DNV. Tematem wiodącym były nowoczesne systemy dystrybucji środków ochrony indywidualnej oraz metody zarządzania szeroko pojętymi kosztami w obszarze bhp. Partnerem tej edycji była firma Lyreco Polska.

Zespół Lyreco zademonstrował w praktyce sprawność logistyczną, gdyż specjalnie dla celów akademii sprowadził do Gdyni, zainstalował i napełnił w ciągu kilku godzin ponad czterystukilogramową maszynę vendingową. Podczas spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak w praktyce doskonalić rozwiązania logistyczne w obszarze bezpieczeństwa, jak optymalizować i zarządzać kosztami w obszarze środków ochrony indywidualnej, jak korzystać z maszyny vendingowej.

W trakcie pierwszego wykładu Włodzimierz Biel (trener, audytor wiodący w DNV) poruszył temat tzw. czarnych łabędzi i powiedział, jak sobie z nimi radzić w obszarze bhp. Czarny łabędź jest terminem stosowanym w naukach ekonomicznych, oznaczającym nieoczekiwane zdarzenie, którego prawie nikt nie jest w stanie przewidzieć. Tego rodzaju wydarzenia mają często silny wpływ na świat i negatywnie oddziałują na gospodarkę oraz społeczeństwo. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z serią tego typu zdarzeń, m.in. pandemią, która stała się w praktyce sprawdzianem nie tylko dla pracodawców, ale i w obszarze środków ochrony indywidualnej – również dla producentów, organów nadzoru rynku oraz jednostek notyfikowanych. W praktyce dzisiaj już nie tylko sam produkt należy brać pod uwagę projektując system bezpieczeństwa w odniesieniu do środków ochrony indywidualnej, ale przede wszystkim sprawność logistyczną tzw. integratorów, którzy potrafią zarządzać łańcuchami dostaw śoi. Powszechnie stosowane systemy „just in time” – w ramach których dystrybutorzy i producenci dążyli do ograniczania zapasów, przy rozbudowanych łańcuchach dostaw, często z krajów azjatyckich, z potężnym śladem węglowym – nie zdały egzaminu, zwłaszcza w obliczu takich zdarzeń jak np. pandemia.

– Planując spotkania w ramach akademii chciałem, abyśmy stworzyli platformę wymiany doświadczeń dla praktyków z obszaru bhp. I cieszę się, że to się udało – mówi Ryszard Szefler z firmy MILWAUKEE®. Organizatorzy wzbogacili formułę i w trakcie tej edycji zorganizowali dwie przerwy kawowe, żeby ułatwić swobodne rozmowy i nawiązywanie kontaktów. Przed pierwszą przerwą poprosili uczestników o krótkie przedstawienie siebie i oczekiwań, aby w praktyce wesprzeć budowanie relacji.

W kolejnym wykładzie Sebastian Lewiński (zastępca dyrektora Biura Technicznego ds. bhp w firmie Warbud SA) dynamicznie i z zaangażowaniem mówił o bezpieczeństwie, które może być jednym z narzędzi wykorzystywanych do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Poruszył problematykę wpływu planowania bezpieczeństwa pracy na podnoszenie efektywności procesu produkcji, roli kierownictwa w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa, a także powiedział, jak bezpieczeństwo może okazać się jednym z elementów motywujących rozwój, a także doskonalenie funkcjonowania firmy. Ciekawym wątkiem prelekcji było świadome zarządzanie bezpieczeństwem versus tzw. kultura bezpieczeństwa pilnowanego.

Następnie przedstawiciele Lyreco Polska zaprezentowali uczestnikom, jak w praktyce funkcjonuje maszyna vendingowa, jakie są korzyści z jej stosowania oraz gdzie tego typu rozwiązania mogą zostać wdrożone, żeby wspomóc dystrybucję oraz optymalizować koszty. Każdy uczestnik konferencji mógł samodzielnie pobrać upominek z maszyny vendingowej.

W ramach kolejnego wystąpienia Mateusz Krotkie – MILWAUKEE® oraz Michał Glapiński – Lyreco Polska podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie zapewniania ciągłości dostaw środków ochrony indywidualnej i optymalizacji kosztów. M. Glapiński mówił o wdrożeniach rozwiązań vendingowych w przemyśle, a także przedstawił przykładowe kalkulacje związane z zarządzaniem kosztami śoi, które obejmują nie tylko okres użytkowania, ale i sferę związaną z pełnym cyklem życia produktu, które nie zawsze są brane pod uwagę, m.in. utylizacją odpadów, kosztami administrowania i przede wszystkim sprawnym i świadomym raportowaniem kosztów, w odniesieniu nawet do pojedynczego stanowiska pracy, z uwzględnieniem miejsc powstawania kosztów. Przedstawione studia przypadku były inspiracją do świadomego zarządzania doborem, testami, wdrażaniem oraz analizą kosztów użytkowania śoi. Spotkanie zakończyło się dyskusją oraz komentarzami uczestników, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu omawianych zagadnień.

Miesięcznik ATEST – Ochrona Pracy jest patronem medialnym Akademii Bezpieczeństwa MILWAUKEE i DNV.

Filmową relację z czerwcowego spotkania akademii można obejrzeć na kanale YT ATESTU:
https://youtu.be/FhFUvTeCbAI
 

 
  - 1 -