ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2021

Zmarł Andrzej Kwaliński

 Dodano: 2022-01-11

 

          

      

2021-01-09  

Zmarł Andrzej Kwaliński  

 

8 stycznia 2021 r. zmarł niespodziewanie Andrzej Kwaliński, Główny Inspektor Pracy.

Andrzej Kwaliński uzyskał wyższe wykształcenie w zakresie elektrotechniki i elektroenergetyki. Od 35 lat był związany z Państwową Inspekcją Pracy, gdzie został zatrudniony 1 marca 1985 r. – początkowo w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach, w oddziale w Radomiu, a od 1 stycznia 1999 r., z uwagi na zmianę zakresu terytorialnej właściwości oddziału w Radomiu związaną z reformą administracyjną państwa, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Uprawnienia inspektorskie uzyskał w 1985 r. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, w latach 2009-2016 był zatrudniony na stanowisku nadinspektora pracy, a od czerwca 2016 r. do listopada 2017 ponownie kierował OIP w Warszawie. 23 listopada 2017 r. został powołany na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora Pracy, a 24 września 2020 r. objął stanowisko Głównego Inspektora Pracy.
 

 
  - 1 -