ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2021

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy”

 Dodano: 2022-03-28

 

          

      

2021-03-22  

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy”  

 

12 marca 2021 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy”. Nagrody wręczyli Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, oraz Radosław Pych, wiceprezes ZG OSPSBHP. Nagrodę specjalną dla laureatki pierwszego miejsca wręczyła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główna Inspektor Pracy.

Celem konkursu jest promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby bhp – zarówno zatrudnionych w zakładach pracy, jak i świadczących doradztwo bhp w charakterze specjalisty spoza zakładu pracy. W konkursie nagrodzone zostały szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania przedstawicieli służby bhp, którzy poprzez swoją pracę i doradztwo pracodawcy przyczyniają się do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, budowania kultury bezpieczeństwa, a przede wszystkim do ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych w zakładach pracy.
Organizatorem konkursu jest OSPSBHP. Konkurs przebiega w dwóch etapach – regionalnym (organizowanym przez oddziały stowarzyszenia) oraz krajowym (prowadzonym przez ZG OSPSBHP). Partnerem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

21 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu, która dokonała weryfikacji i oceny dokumentacji nadesłanych przez oddziały OSPSBHP oraz wytypowania kandydatów do nagród przyznawanych na etapie krajowym.
Kapituła w składzie:
– Elżbieta Bożejewicz – prezes Zarządu Głównego OSPSBHP, przewodniczący kapituły,
– Artur Sobota – dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w GIP,
– Jakub Chojnicki – dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w GIP,
– Radosław Pych – wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP,
– Grzegorz Dudarski – sekretarz Zarządu Głównego OSPSBHP
oceniła 11 zgłoszeń konkursowych z oddziałow OSPSBHP i wyłoniła laureatów konkursu.

I miejsce: Edyta Gryszczyk, specjalista ds. bhp w SFD SA w Opolu, członek oddziału OSPSBHP w Opolu
Kapituła wysoko oceniła:
– wdrożenie metod aktywizujących w programach szkoleń bhp pracowników: wykorzystanie gier szkoleniowych oraz zadań;
– projekt modernizacji oświetlenia w firmie;
– projekt wymiany krzeseł biurowych dla pracowników;
– wymianę myszy komputerowych na myszy pionowe;
– współpracę ze specjalistą ds. wellbeingu w firmie – organizacja pokazu ćwiczeń dla pracowników biurowych;
– organizację stref relaksu w biurach;
– organizację szkolenia z pierwszej pomocy (współpraca z firmą Medical Rescue);
– włączenie firmy w kampanię społecznej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy „Aktywni w pracy”;
– udział w projekcie informacyjno-edukacyjnym „Nie palę, bo…”;
– uczestnictwo w projekcie znakowania magazynu;
– współpracę we wdrożeniu niebieskich świateł w wózkach zapewniających lepszą widoczność.

II miejsce: Patrycja Kabiesz, doradca w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Jan Bielesz sp. z o.o. w Cieszynie, członek oddziału OSPSBHP w Katowicach
Kapituła wysoko oceniła:
– graficzne oznakowanie miejsc, gdzie występują zagrożenia;
– zgłoszenia zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
– zastosowanie bezpiecznych noży w produkcji;
– zastosowanie barier ochronnych;
– wprowadzenie standardów 5S oraz wdrożenie narzędzi do przeprowadzania audytów;
– przeprowadzanie raz w roku Dnia Bezpieczeństwa;
– analizy ergonomiczne, na podstawie których wprowadzono proces usprawnienia przepływu pracy i poprawą warunków pracy ręcznej;
– wdrożenie nowoczesnych metod szkoleń bhp;
– system oceny zdrowia pracowników.

III miejsce: Emilia Szalewicz, specjalista ds. bhp w ELTWIN sp. z o.o. w Stargardzie, członek oddziału OSPSBHP w Szczecinie
Kapituła wysoko oceniła:
– działalność Komitetu ds. Bezpieczeństwa – angażowanie pracowników w budowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem;
– wdrożenie systemu zarządzania substancjami chemicznymi;
– rozwój systemu udzielania pierwszej pomocy;
– wdrożenie systemu segregacji odpadów w hali.

Kolejna edycja konkursu już w tym roku. OSPSBHP zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Regulamin konkursu znajduje się na stronie: http://www.ospsbhp.pl/
 

 
  - 1 -