ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2021

Katarzyna Łażewska-Hrycko kieruje Państwową Inspekcją Pracy

 Dodano: 2022-02-23

 

          

      

2021-02-22  

Katarzyna Łażewska-Hrycko kieruje Państwową Inspekcją Pracy  

 

10 lutego 2021 r. marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Katarzynę Łażewską-Hrycko na urząd Głównego Inspektora Pracy. Jej kandydatura na to stanowisko została zaakceptowana 9 lutego przez Radę Ochrony Pracy i Komisję do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP.

K. Łażewską-Hrycko prezentując program swojego działania, podkreśliła, że chce koncentrować się na poprawie skuteczności działania Państwowej Inspekcji Pracy, zapewnieniu szerokiego dostępu do poradnictwa prawnego dla pracowników i pracodawców, rozwoju programów prewencyjnych.

Katarzyna Łażewska-Hrycko jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z PIP związana od 2000 r. Po odbyciu aplikacji inspektorskiej i złożeniu egzaminu inspektorskiego w 2001 r. pracowała w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku jako inspektor pracy, potem starszy inspektor pracy, starszy inspektor pracy – specjalista, a następnie nadinspektor pracy – kierownik Sekcji Prawnej. Specjalizowała się w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń pracowniczych. W 2016 r. objęła stanowisko Dyrektora Biura Rady Dialogu Społecznego, gdzie zajmowała się m.in. organizacją posiedzeń RDS i zespołów problemowych,
organizacją konferencji i szkoleń z zakresu dialogu społecznego, w tym dotyczących działalności RDS, przygotowaniem publikacji dotyczących dialogu społecznego i RDS.

Poprzedni Główny Inspektor Pracy – Andrzej Kwaliński zmarł niespodziewanie 8 stycznia 2021 r. (https://www.atest.com.pl/info,new?id2=1610184184&t=main).
 

 
  - 1 -