ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2021

Dla większości firm koronawirus nie jest zagrożeniem zawodowym

 Dodano: 2022-02-19

 

          

      

2021-02-18  

Dla większości firm koronawirus nie jest zagrożeniem zawodowym  

 

Na początku szaleństwa z oceną koronaryzyka wydawało się, że ATEST jest osamotniony w przypominaniu, że zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 powinno być uwzględnianie wyłącznie w tych zakładach, gdzie jest ono zagrożeniem zawodowym (np. na oddziałach zakaźnych zajmujących się leczeniem pacjentów chorujących na COVID-19, w stacjach pogotowia ratunkowego, laboratoriach diagnostycznych). Dla większość firm nie jest to zagrożenie zawodowe, więc nie trzeba zmieniać, aktualizować oceny ryzyka, natomiast trzeba podjąć działania związane z wytycznymi sanitarnymi, chronić pracowników i klientów itd. Na tej samej zasadzie chronimy się w miejscach pracy przed innymi wirusami i bakteriami (choć zwykle nie podejmując nadzwyczajnych środków stosowanych obecnie w przypadku zagrożenia koronawirusem) – nie uwzględniamy ich w ocenie ryzyka, z wyjątkiem placówek, instytucji i firm, gdzie występuje (regulowane odpowiednimi przepisami) zawodowe narażenie na czynniki biologiczne.

Wydawało się początkowo, że nikt naszych apeli nie słucha – mimo publikacji i pism kierowanych do stosownych instytucji. Branża zabrała się do covidowej aktualizacji oceny ryzyka, wprowadzana w błąd różnymi opracowaniami i poganiana w wielu przypadkach wystąpieniami, a nawet nakazami inspektorów PIP. Przepisy dotyczące oceny ryzyka się wprawdzie nie zmieniły, jednak przez pewien czas obowiązywało w tej sprawie prawo powielaczowe.
Zmienił się natomiast przepis dotyczący narażenia na czynniki biologiczne – w naszym serwisie internetowym 18 stycznia br. ukazał się artykuł Małgorzaty Majki (https://www.atest.com.pl/info,new?id2=1610957436&t=main), która – analizując zmiany w rozporządzeniu w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki – stwierdza jednoznacznie: nie ma już wątpliwości, że ocena ryzyka zawodowego związanego z koronawirusem SAR-CoV-2, wywołującym COVID-19, prowadzona przecież w celu wyboru środków zapobiegawczych, ma uzasadnienie tylko w jednostkach ochrony zdrowia oraz w laboratoriach prowadzących badania nad tym wirusem.

Przy lekturze programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2021 r. można odnieść wrażenie, że inspekcja nie pamięta już o swojej ogólnonarodowej akcji aktualizacji oceny ryzyka i wpisywania do niej zagrożenia koronawirusem. Wśród założeń programowych urzędu na ten rok znalazły się wprawdzie „Działania podejmowane przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii COVID-19”, lecz nie ma w nich mowy o aktualizacji oceny ryzyka. Inspekcja odnosi się natomiast do przepisów, obligujących pracodawców do zorganizowania pracy w sposób uwzględniający zaostrzony reżim sanitarny oraz dostarczania pracownikom środków chroniących przed ekspansją wirusa. PIP, chcąc wesprzeć służby państwowe odpowiedzialne za walkę z chorobami zakaźnymi, będzie weryfikowała spełnianie przez zakłady pracy nowych obowiązków sanitarnych. Do tego zapowiada działania informacyjne, promocyjne i udostępnianie pracodawcom różnych materiałów dotyczących koronawirusa. Na przykład takich, które mają ułatwić opracowywanie przez pracodawców planu działań w celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na SARS-CoV-2 w miejscu pracy. Zwróćmy uwagę: ryzyka, a nie ryzyka zawodowego.

Pracodawcy mogą i powinni analizować i oceniać ryzyko związane z tym zagrożeniem, bo może mieć poważny wpływ na ich działanie. Jednak tylko niektórzy muszą koronawirusa uwzględnić dodatkowo w ocenie ryzyka zawodowego.

Na szczęście nie musimy już zwalczać wirusa kartami oceny ryzyka. Są szczepionki. Szczepmy się więc i zachęcajmy do tego pracowników w naszych firmach.

Wspomniany artykuł M. Majki pt. „Narażenie zawodowe na SARS-CoV-2 – uregulowane” dostępny jest również w lutowym ATEŚCIE, zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej (https://www.sigma-not.pl/publikacja-130318-nara%C5%BCenie-zawodowe-na-sars-cov-2-%E2%80%93-uregulowane-atest-ochrona-pracy-2021-2.html).

W gruncie rzeczy PIP zajęła ostatnio stanowisko zbieżne z tym, co od miesięcy postulowaliśmy – zob.:
https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/wyjasnienia-i-wsparcie-pip/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/ocena-ryzyka-zawodowego/121525,ocena-ryzyka-zawodowego.html

W ATEŚCIE ukazał się jeszcze jeden artykuł poruszający ważne tematy covidowe: „Praca podczas kwarantanny oraz izolacji domowej z powodu koronawirusa” autorstwa dr. Piotra Węża. Dostęp on-line: https://www.sigma-not.pl/publikacja-130314-praca-podczas-kwarantanny-oraz-izolacji-domowej-z-powodu-koronawirusa-atest-ochrona-pracy-2021-2.html

Chcesz być na bieżąco, zapisz się na newslettera ATESTU:
https://www.atest.com.pl/info,newsletter

Prenumerata: https://www.atest.com.pl/strony,pre
 

 
  - 1 -