ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2020

Spotkania czwartkowe bez krawata w listopadzie

 Dodano: 2021-12-07

 

          

      

2020-12-04  

Spotkania czwartkowe bez krawata w listopadzie  

 

„Spotkania czwartkowe bez krawata” odbywają się co dwa tygodnie on-line i są organizowane przez grupę pasjonatów bhp z krakowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Gościem spotkania zorganizowanego 5 listopada był Waldemar Dudek, prezes oddziału stowarzyszenia w Krakowie. Przedstawił on w skrócie historię oddziału, ale rozmowa nie ograniczyła się do wspominania przeszłości. Zapytano o to, kim powinien być behapowiec XXI wieku W. Dudek odpowiedział, że przede wszystkim inżynierem, który ma dużą wiedzę i umieć ją wykorzystać w praktyce. Ma być doradcą, a nie źródłem kosztów dla pracodawcy. Prezes oddziału dzielił się także swoimi doświadczeniami zawodowymi, mówił o sukcesach i porażkach.

Natomiast 19 listopada uczestnicy „Spotkań czwartkowych bez krawata” spotkali się z Eugeniuszem Morylem, członkiem Zarządu Oddziału OSPSBHP w Krakowie, wiceprezesem zarządu w latach 2009–2017, który opowiedział m.in.:
– o początkach swojej behapowskiej kariery zawodowej w krakowskiej hucie;
– o pozyskiwaniu nowych członków krakowskiego oddziału OSPSPBH i entuzjazmie młodych behapowców w latach dziewięćdziesiątych;
– o jednostce szkoleniowej działającej w ramach oddziału, wyjazdach szkoleniowo-rekreacyjnych do Zawoi i Nowego Targu;
– o aktywnym budowaniu więzi koleżeńskich oraz integracji członków poprzez ówczesne środki komunikacji: stacjonarny telefon i tradycyjną pocztę;
– z rozżaleniem – o niskich pensjach w branży, o braku prestiżu zawodu behapowca;
– o trudnych relacjach pracodawców z służbą bhp w zakładach pracy.

E. Moryl przypomniał osoby, które reprezentowały Kraków na zjeździe założycielskim OSPSBHP, zorganizowanym w Warszawie 2 kwietnia 1992 r. Byli to: Janusz Paździor, Andrzej Stankiewicz, Karol Więckowski, Janusz Popielak, Hieronim Musiał, Aleksander Maciorkowski, Stanisław Pieczonka, Marek Tokarz, Eugeniusz Moryl, Jerzy Turski, Zbigniew Iskra, Zbigniew Martyna, Kazimiera Pułczyńska. Po powrocie ze zjazdu założycielskiego zostało zwołane w Krakowie zebranie założycielskie i wyłoniono pierwszy Zarząd Oddziału OSPSBHP w Krakowie (na lata 1993-1997), w którego skład weszli: Janusz Paździor – prezes, Janusz Piskozub – wiceprezes, Stanisław Skuba – wiceprezes, Teresa Ciszowska – sekretarz, Bogusława Wojechowska – skarbnik.
 

 
  - 1 -