ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2020

Kraków pracuje mimo pandemii

 Dodano: 2021-11-15

 

          

      

2020-11-09  

Kraków pracuje mimo pandemii  

 

Grupa zaprzyjaźnionych pasjonatów pracy społecznej z krakowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP od marca br. opracowywała i testowała nowe propozycje rozwiązań, które miały na celu ulepszyć dotychczasową komunikację i ułatwić współpracę w czasie pandemii. – Już od lipca spotykamy się on-line regularnie co dwa tygodnie i rozmawiamy o bhp. Okazało się, że jest to dobre rozwiązanie, więc na spotkania zapraszamy wszystkich chętnych z naszego oddziału – mówi Paweł Kania, członek zarządu oddziału OSPSBHP w Krakowie.

Od 8 października już oficjalnie co dwa tygodnie odbywają się dostępne dla wszystkich członków oddziału „Spotkania czwartkowe bez krawata”. Ideą czwartkowych spotkań on-line jest swobodna dyskusja, poznawanie się członków oddziału, wymiana poglądów i doświadczeń, szybkie konsultacje, wzajemna pomoc. Biorą w nich udział zaproszeni goście – pierwszym była Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPSBHP. Opowiedziała m.in. o początkach i rozwoju swojej kariery zawodowej w zakresie bhp, największym sukcesie zawodowym, porażce, o tym, jakie funkcje pełniła przed objęciem funkcji prezesa ZG OSPSBHP, o nowych planach współpracy stowarzyszenia z Głównym Inspektorem Pracy.

Raz w kwartale organizowane są (również odbywające się on-line) spotkania szkoleniowe poświęcone różnym zagadnieniom. Pierwsze spotkanie odbyło się 22 października br. i dotyczyło tematu „Eksploatacja urządzeń energetycznych – wymagania dla instrukcji eksploatacji w świetle rozporządzenia Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych”. Wykład wygłosił dr Krzysztof Siekierski – Główny Energetyk Grupy Kęty. Omówił m.in. organizację prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych, w tym instrukcję organizacji bezpiecznej pracy. Odniósł się do pojęć używanych w energetyce zarówno w obszarze organizacji prac, jak i w sferze eksploatacji urządzeń energetycznych – w nowym rozporządzeniu, które wejdzie w życie 28 sierpnia br. doprecyzowano definicję urządzeń energetycznych, prac eksploatacyjnych oraz dodano nowe definicje m.in.: prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, poleceniodawcy, koordynującego, dopuszczającego, kierującego zespołem.
P. Kania mówi, że planowane są kolejne spotkania z osobami działającymi od wielu lat w stowarzyszeniu oraz ciekawe tematy szkoleń. Podkreśla, że nowa forma współpracy on-line spotkała się dużym zainteresowaniem. Organizacja tych przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez zaangażowania zespołu, w którym oprócz P. Kani pracują następujące osoby z krakowskiego oddziału stowarzyszenia: Justyna Bednarczyk (Czorsztyn), Roksana Domian (Kraków), Katarzyna Piechota (Kraków), Anna Pająk-Niewczas (Brzesko), Justyna Izak-Bialikiewicz (Kraków), Aleksandra Lompart (Nowy Sącz), Michał Fryźlewicz (Nowy Targ), Paweł Furlaga (Zielonki), Mirosław Kruczała (Kęty), Tomasz Talaga (Wadowice), Mateusz Kiper (Kraków).
 

 
  - 1 -