ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2020

Biozagrożenia – plakaty informują i przestrzegają

 Dodano: 2021-09-23

 

          

      

2020-09-22  

Biozagrożenia – plakaty informują i przestrzegają  

 

Tematem tegorocznego konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy były biozagrożenia. 29. edycję konkursu „Biozagrożenia dzisiaj” zorganizował Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Akademiami Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Na konkurs napłynęła rekordowa liczba prac: 375 projektów plakatów. Uczestnicy po raz pierwszy w historii konkursu zgłaszali prace w formie zdalnej. Również obrady jury przeniosły się do przestrzeni wirtualnej.

Zagrożenia biologiczne, do tej pory łączone przede wszystkim z wąskimi grupami zawodowymi, w ostatnim okresie nabrały nowego, szerszego znaczenia, a występując w środowisku pracy i życia człowieka wywierają szkodliwy wpływ na funkcjonowanie nie tylko pojedynczych osób, a także całych instytucji i państw. Prowadzi to do poważnych kryzysów zdrowotnych i gospodarczych.
Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne występuje coraz częściej w zamkniętych pomieszczeniach nieprodukcyjnych, czyli tak licznych we współczesnym świecie nowoczesnych biurowcach i budynkach mieszkalnych. Coraz powszechniej stosowana wentylacja mechaniczna czy klimatyzacja mogą być przyczyną występowania w ich instalacjach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka zanieczyszczeń powietrza, głównie biologicznych (m.in. roztoczy, pleśni, grzybów, bakterii). W efekcie osoby przebywające w tego typu „chorych budynkach” mogą uskarżać się na: zmęczenie, nudności, bóle i zawroty głowy, obniżenie koncentracji uwagi, a także podrażnienie błon śluzowych oczu, nosa i gardła.

Do populacji zawodowych, potencjalnie narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych dotychczas należeli przede wszystkim pracownicy ochrony zdrowia i rolnicy. Doświadczenia 2020 r. i pandemia koronawirusa pokazały jednak, że współczesne zagrożenia biologiczne oddziałują o wiele szerzej, odciskając piętno na funkcjonowaniu praktycznie wszystkich grup zawodowych w zglobalizowanym świecie.
Tegoroczny konkurs na plakat miał na celu zwrócić uwagę na fakt, że biologiczne szkodliwości zawodowe stanowią bardzo ważne, chociaż wciąż niedoceniane wyzwanie dla medycyny pracy i zdrowia publicznego. CIOP-PIB ma nadzieję , że powstałe w wyniku tej edycji konkursu prace, jako środek komunikacji artystycznej, staną się materiałem, który zwróci uwagę na zagrożenia wynikające z codziennych, częstych kontaktów z czynnikami biologicznymi oraz konieczność ochrony przed nimi.

Jury konkursu pod przewodnictwem prof. Władysława Pluty wybrało laureatów 3 nagród głównych (pierwszą i dwie drugie ex aequo) i przyznało 5 równorzędnych wyróżnień.
Laureaci:
I nagroda – Eugeniusz Skorwider „W maseczce korona z głowy Ci nie spadnie, a koronawirus znacznie słabnie”,
II nagroda – Przemysław Paliwoda „Na klawiaturze może być 10 milionów bakterii”,
II nagroda – Antonina Jasztal „Covid effect”. Jury przyznało również 5 równorzędnych wyróżnień. Wyróżniono plakaty Katarzyny Wojtuń, Anny Bielnik, Marcina Grabii oraz dwa plakaty Karoliny Glanowskiej.
50 projektów plakatów (łącznie z nagrodzonymi i wyróżnionymi) wybranych z tych, które wpłynęły na konkurs, wskazano do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu. Oficjalne otwarcie wystawy pokonkursowej w siedzibie CIOP zaplanowano na październik br., o ile okoliczności na to pozwolą.

Więcej informacji oraz reprodukcje nagrodzonych i wyróżnionych prac w ATEŚCIE 10/2020.
 

 
  - 1 -