ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2020

Andrzej Kwaliński nowym szefem PIP

 Dodano: 2021-10-04

 

          

      

2020-09-29  

Andrzej Kwaliński nowym szefem PIP  

 

24 września Andrzej Kwaliński, dotychczasowy zastępca GIP, otrzymał od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek powołanie na urząd Głównego Inspektora Pracy.

Marszałek Sejmu powołuje Głównego Inspektora Pracy na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy. Rada pozytywnie zaopiniowała kandydaturę A. Kwalińskiego na posiedzeniu 22 września 2020 r. 17 września br. pozytywną opinię wydała również sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. Andrzej Kwaliński na stanowisku Głównego Inspektora Pracy zastąpił Wiesława Łyszczka.

Andrzej Kwaliński ma wyższe wykształcenie w zakresie elektrotechniki i elektroenergetyki. Jego ogólny staż pracy wynosi 45 lat, a od 35 lat jest związany z Państwową Inspekcją Pracy, gdzie został zatrudniony 1 marca 1985 r. – początkowo w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach, w oddziale w Radomiu, a od 1 stycznia 1999 r., z uwagi na zmianę zakresu terytorialnej właściwości oddziału w Radomiu związaną z reformą administracyjną państwa, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Uprawnienia inspektorskie uzyskał w 1985 r. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, w latach 2009-2016 był zatrudniony na stanowisku nadinspektora pracy, a od czerwca 2016 r. do listopada 2017 ponownie kierował OIP w Warszawie. 23 listopada 2017 r. został powołany na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora Pracy, a 24 września 2020 r. objął stanowisko Głównego Inspektora Pracy.

Źródło: PIP
 

 
  - 1 -