ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2020

Nowe czynniki rakotwórcze: wszystkie pyły drewna i krzemionka krystaliczna

 Dodano: 2021-08-27

 

          

      

2020-08-26  

Nowe czynniki rakotwórcze: wszystkie pyły drewna i krzemionka krystaliczna  

 

W każdej stolarni i zakładzie kamieniarskim należy przeprowadzić pomiary stężeń pyłów drewna lub krzemionki krystalicznej – nowych czynników rakotwórczych!

Chyba tylko z powodu pandemii COVID-19 praktycznie niezauważona przeszła bardzo istotna i brzemienna w skutkach dla wielu firm zmiana rozporządzenia w sprawie czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy [1]. W dotychczasowym wykazie procesów technologicznych, w których dochodzi do uwalniania czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym [2] wprowadzono dwie istotne zmiany:
– w pozycji 5. zamiast „Prace związane z narażeniem na pył drewna twardego” obecnie są „Prace związane z narażeniem na pyły drewna”;
– dodano pozycję 6. „Prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy”.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [3] na każdym stanowisku pracy zagrożonym emisją czynnika rakotwórczego należy co najmniej dwukrotnie przeprowadzić badania i pomiary stężeń tego czynnika, w odstępie 3 lub 6 miesięcy.

Krzemionka krystaliczna powraca na polską listę czynników rakotwórczych po 16 latach [4]. Zmiany dotyczące pyłów drewna były zapowiadane od czasu, gdy wykazano [5], że działania rakotwórcze przejawiają wszystkie pyły drewna, bez względu na jego rodzaj, który wpływa jedynie na typ nowotworów powstających w wyniku narażenia.

Powyższa tematyka oraz zmiany dotyczące klasyfikacji pyłów zostaną obszernie omówione przez Małgorzatę Majkę w artykule, który ukaże się w październikowym numerze.

Zaprenumeruj ATEST: https://www.atest.com.pl/strony,pre

Przypisy:
[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (DzU poz. 197). Data wejścia w życie: 22 lutego 2020 r.
[2] Zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (t.j.: DzU z 2016 r., poz. 1117).
[3] § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 33, poz. 166).
[4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (DzU nr 280, poz. 2771).
[5] Monografia Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) t. 100C, Lyon, 2012.

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera:
https://www.atest.com.pl/info,newsletter
 

 
  - 1 -