ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2020

„Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy” – rozstrzygnięcie konkursu w Katowicach

 Dodano: 2021-09-03

 

          

      

2020-09-02  

„Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy” – rozstrzygnięcie konkursu w Katowicach  

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP po raz pierwszy zorganizowało konkurs „Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy”. Partnerem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy. Jego główny cel to promocja najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby bhp, wyróżniających się szczególnie wartościowymi osiągnięciami, dzięki którym przyczyniają się do kształtowania odpowiedniego środowiska pracy i faktycznie pełnią rolę najlepszego doradcy swego pracodawcy. Konkurs miał etap regionalny, organizowany przez oddziały stowarzyszenia w partnerstwie z Okręgowymi Inspektoratami Pracy, oraz krajowy przy udziale Zarządu Głównego OSPSBHP i Głównego Inspektoratu Pracy.

W Katowicach wyłoniono już laureatów i przyznano nagrody. Uroczystość odbyła się 21 sierpnia 2020 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy i wzięli w niej udział przedstawiciele OIP: Piotr Kalbron – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy, Adam Wąsowski – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, Katarzyna Bzdura – nadinspektor pracy, koordynator sekcji prewencji i promocji, a także laureaci z OSPSBHP oraz przedstawiciele zarządu oddziału OSPSBHP w Katowicach: Beata Kaczmarek – prezes, Bożena Golanka – sekretarz, Jarosław Kozieł – członek zarządu oddziału.

Laureaci etapu regionalnego w konkursie:
– I miejsce zdobyła Patrycja Kabiesz pracująca w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego w restrukturyzacji „Jan Bielesz” Sp. z o.o. P. Kabiesz przygotowała obszerną informację zawierającą opis podjętych przez nią działań w zakładzie pracy, wprowadzonych innowacji i dobrych praktyk. Materiał ten został wzbogacony o artykuły opracowane w ramach studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej, dotyczących badań integracyjnych czynników ergonomicznych i efektywnościowych oraz roli wskaźników behawioralnych w ocenie efektywności procesów pracy w branży spożywczej. P. Kabiesz w doskonały sposób łączy konkretną praktykę zawodową z działalnością naukową. W jej przypadku kapituła konkursowa doceniła multidyscyplinarny charakter osiągnięć związanych z kreowaniem bezpiecznego środowiska pracy.
– II miejsce zajął Krystian Włosek z Firmy Rosomak S.A. Jego prezentacja zawierała przykłady wielu rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa w firmie, w której wszystkie wskaźniki związane z tym obszarem są na wysokim poziomie. Praca K. Włoska jest świetnym przykładem na rolę efektywnej współpracy pomiędzy służbą bhp, pracodawcą, kierownictwem i pracownikami. Kapituła zwróciła uwagę na holistyczne i procesowe podejście do budowania kultury bezpieczeństwa w Rosomaku.
– III miejsce zdobył Cezary Koczorski reprezentujący Firmę Bio-Eko, pełniący obowiązki służby bhp zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i jako niezależny specjalista. Prezentacja C. Koczorskiego dowodzi wielowymiarowej współpracy z jednej strony z instytutami ochrony pracy i medycyny pracy, a z drugiej z zakładami pracy, gdzie propaguje wiedzę i dobre praktyki. Kapituła konkursowa doceniła nadzwyczajne zaangażowanie w popularyzowanie zagadnień bezpieczeństwa pracy w różnych branżach.
Wyróżnienie w konkursie otrzymała Jadwiga Żyłka z Firmy Lentex S.A., mogąca pochwalić się wieloletnią, pełną osiągnięć karierą zawodową. Dla kapituły konkursowej szczególnie ważne było niezwykle dojrzałe i nastawione na kooperację podejście do obowiązków zawodowych. J. Żyłka to przykład doskonałej specjalistki z pełną satysfakcją realizującej się zawodowo, która swoim dorobkiem chętnie dzieli się ze współpracownikami.

– Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom. Mam nadzieję, że miejsce na podium w tym konkursie będzie dla finalistów jednym z wielu dowodów ich wysokich kompetencji zawodowych – mówi Beata Kaczmarek, prezes oddziału OSPSBHP w Katowicach.

Finaliści otrzymali statuetki, a zdobywcy I i II miejsca również reprodukcje obrazów, które powstały w ramach projektu prowadzonego przez Firmę Faraone Poland, będącą od lat partnerem stowarzyszenia.
Podczas spotkania odbył się także finał konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” od lat organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

– Jestem przekonana, że kolejne edycje konkursu będą cieszyły się rosnącą popularnością i prestiżem, a dla osiągających w nim laury specjalistów ds. bhp będą dowodem nadzwyczajnego uznania – dodaje B. Kaczmarek.  

 
  - 1 -