ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Zmiany w prawie pracy – szkolenie w Częstochowie

 Dodano: 2016-10-28

 

          

      

2015-10-27  

Zmiany w prawie pracy – szkolenie w Częstochowie  

 

19 października 2015 r. w siedzibie oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Częstochowie odbyło się spotkanie szkoleniowe z przedstawicielem oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Częstochowie, starszym inspektorem dr. Olgierdem Kucharskim – ekspertem prawa pracy.
Szkolenie, które miało formę wykładu, zgromadziło ponad czterdziestu słuchaczy. Dotyczyło istotnych zmian w kodeksie pracy w zakresie urlopów rodzicielskich oraz nawiązywania umów o pracę, które wejdą w życie odpowiednio od 1 stycznia i od 22 lutego przyszłego roku.
Prelegent zwrócił uwagę na fakt, że wprowadzone zmiany ograniczą w istotny sposób ilość umów terminowych, w zakresie których Polska jest zdecydowanym liderem w Unii Europejskiej. Nadmienił również, że pomimo wprowadzenia do kodeksu pracy tych zmian już pojawiają się wśród ekspertów prawa pracy głosy o konieczności doprecyzowania niektórych zapisów, a co za tym idzie – kolejnej nowelizacji k.p. Po wykładzie zebrani zadawali inspektorowi wiele pytań – behapowcy często zajmują się również sprawami kadrowymi.
Na tym zebraniu do oddziału OSPSBHP w Częstochowie zostało przyjętych pięciu nowych członków.  

 
  - 1 -