ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Zmarł Jerzy A. Kopias

 Dodano: 2016-10-19

 

          

      

2015-10-16  

Zmarł Jerzy A. Kopias  

 

Zmarł dr n. med. Jerzy A. Kopias, wieloletni pracownik Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, znawca zagadnień ochrony zdrowia pracujących i rozwiązań systemowych dotyczących służby medycyny pracy.
W IMP w Łodzi pracował 30 lat, kierując Pracownią Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej, później Zakładem Organizacji Ochrony Zdrowia, który został przekształcony w Zakład Polityki Zdrowotnej.
Jak czytamy w informacji opublikowanej na stronie internetowej IMP, dr Kopias w swojej pracy zawodowej całkowicie poświęcił się zagadnieniom ochrony zdrowia pracujących i aktywnie uczestniczył w reorganizacji tego systemu po roku 1989. Był współautorem prawno-organizacyjnych podstaw powołania i funkcjonowania służby medycyny pracy i konstruktywnym recenzentem efektów jej działania. Doskonale znał rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia pracujących zalecane i wdrażane w państwach UE. Wykorzystywał tę wiedzę w licznych ekspertyzach i pracach badawczych. Kilkakrotnie został wybrany do Rady Naukowej IMP w Łodzi. Był członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP w VIII Kadencji. Należał do Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, w którym przez dwie kadencje pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Głównego i aktywnie uczestniczył w działalności naukowej Towarzystwa. Był cenionym wykładowcą obdarzonym talentem krasomówczym.
Jego wielką pozazawodową pasją była hodowla storczyków. Był autorytetem także w tej dziedzinie. Jako wiceprezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Storczyków i doświadczony hodowca popularyzował wiedzę o tych roślinach.
Pogrzeb doktora Jerzego Kopiasa odbył się dzisiaj 16. października 2015 r. na Cmentarzu Rzymskokatolickim pod wezwaniem św. Wincentego w Łodzi.  

 
  - 1 -