ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Zebranie toruńskiego oddziału OSPSBHP

 Dodano: 2016-10-03

 

          

      

2015-09-30  

Zebranie toruńskiego oddziału OSPSBHP  

 

17 września br. odbyło się zebranie członków oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Toruniu, w którym wzięła udział Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPSBHP. Wizyta była okazją do zapoznania się z zasadami funkcjonowania oddziału, a także poinformowania członków oddziału o założeniach programowych oraz zadaniach, które stoją przed nowym Zarządem Głównym.
E. Bożejewicz swoje wystąpienie rozpoczęła od przybliżeniem informacji statystycznych na temat stowarzyszenia, które zostało założone w 1993 r. Obecnie OSPSBHP liczy 38 oddziałów i zrzesza około 2400 członków, którzy stanowią wykwalifikowaną kadrę, posiadającą ogromne doświadczenie zawodowe. E. Bożejewicz przedstawiając cele statutowe organizacji podkreśliła, że tylko dzięki społecznej pracy członków OSPSBHP można tworzyć organizacyjne i prawne warunki do integracji pracowników służby bhp. Nie budzi wątpliwości fakt, że istotną rolą OSPSBHP jest reprezentowanie interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków stowarzyszenia. W programie nowego Zarządu Głównego znalazły się także założenia dotyczące: doskonalenia umiejętności i wiedzy członków poprzez organizację szkoleń, seminariów, pikników edukacyjnych, debat i konferencji; dbałości o zachowanie godności pracowników służby bhp, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej. Zasady etyki zawodowej stają się bardzo istotne w realiach funkcjonowania tak licznej grupy zawodowej na rynku pracy.
Nowe plany to także nowe normy i standardy. W swym wystąpieniu E. Bożejewicz poruszyła m.in. problem wprowadzenia standaryzacji i ujednolicenia dokumentacji stowarzyszenia. Ujednolicony wizerunek stron internetowych, formularzy i ujednolicone zasady tworzenia różnych dokumentów znacząco ułatwiłby zarządzanie oddziałami OSPSBHP, biorąc pod uwagę także aspekt rozliczeń finansowych. Jednolite prowadzenie spraw, według uporządkowanych instrukcji usprawniłoby również komunikację oddziałów z Zarządem Głównym.
ZG planuje też debaty środowiskowe dotyczące różnych aspektów działania służby bhp. Pierwszą taką debatę zaplanowano na 27 kwietnia 2016 r. podczas targów SAWO 2016. Następna odbędzie się podczas Kongresu Służby BHP planowanego w 2016 r. W związku z tymi działaniami Zarząd Główny OSPSBHP podjął współpracę z Państwową Inspekcją Pracy, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Urzędem Dozoru Technicznego.
Z inicjatywy ZG, odpowiadając na potrzeby rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu przygotowała dla zrzeszonych w stowarzyszeniu techników bhp specjalną ofertę studiów inżynierskich, magisterskich i podyplomowych w zakresie bhp.
Po wystąpieniu E. Bożejewicz, członkowie oddziału w kolejnej części spotkania wysłuchali prelekcji przedstawiciela firmy consultingowej dotyczącej możliwości pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poprawę warunków pracy w zakładach. Prezentacja przybliżyła wszystkim zasady od napisania projektu do jego rozliczenia: tj. pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych, rozliczania projektów, audytu i ewaluacji projektów, doradztwa inwestycyjnego czy szkoleń.  

 
  - 1 -