ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Zadania służby bhp – szkolenie w Gdańsku

 Dodano: 2016-09-23

 

          

      

2015-09-22  

Zadania służby bhp – szkolenie w Gdańsku  

 

16 września 2015 r. w sali Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbyło się szkolenie zorganizowane przez gdański oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zatytułowane „Zadania pracownika służby bhp”.
Szkolenie związane było z obchodami Dnia Pracownika Służby BHP; uczestniczyło w nim 80 osób, w tym goście z instytucji państwowych. Uczestników szkolenia przywitała Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku, która podkreśliła jak ważną rolę pełnią pracownicy służby bhp w zarządzaniu bezpieczeństwem w pracy. Z okazji Dnia Pracownika Służby BHP wręczyła dyplomy okolicznościowe pracownikom służby bhp z przemysłu stoczniowego i energetyki, gdzie występują prace szczególnie niebezpieczne i wkład pracy pracownika służby bhp w utrzymanie należytego stanu bhp jest duży. Dyplomy otrzymali: Ryszard Frelich, Józef Haberny, Robert Laskowski, Łukasz Król, Wojciech Michalski, Piotr Niedźwiedzki i Andrzej Ostrowski.
Politykę działań prewencyjnych prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy przedstawił koordynator ds. prewencji i promocji Aleksander Zając, który omówił aktualne programy prewencyjne, między innymi „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w pracy”. Część szkoleniową rozpoczął młodszy inspektor pracy z sekcji prewencji i promocji OIP Piotr Gronczewski, przedstawiając rolę pracownika służby bhp w zespole powypadkowym. Omówił rolę wyboru modelu badania wypadku przy pracy, który umożliwia zrozumienie na poziomie przedsiębiorstwa, jak i dlaczego wypadki się zdarzają. Podkreślił, jak ważne w przedsiębiorstwie jest ustalenie odpowiedzialnych za zebranie informacji o wypadku i podejmowanie na ich podstawie odpowiednich decyzji.
Druga część szkolenia poświęcona była zagadnieniom związanym z prawidłowym wypełnianiem sprawozdań statystycznych, karty statystycznej wypadku Z-KW i sprawozdania o warunkach pracy Z-10. Tematykę tę omówiły pracownice Urzędu Statystycznego w Gdańsku: Dorota Żeromska-Mielinczuk i Milena Pragacz. Największe trudności podczas wypełniania sprawozdania Z-10 sprawia ustalenie liczby osób w stosunku do których zlikwidowano lub ograniczono występujące zagrożenia i na te zagadnienia wykładowczynie położyły duży nacisk.
Na koniec spotkania Zofia Formella, prezes Zarządu Oddziału OSPSBHP w Gdańsku, przedstawiła plan pracy zarządu do końca roku.  

 
  - 1 -