ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Zadania służby bhp – seminarium w Olsztynie

 Dodano: 2016-04-29

 

          

      

2015-04-27  

Zadania służby bhp – seminarium w Olsztynie  

 

24 kwietnia br. w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy olsztyński oddział OSPSBHP zorganizował seminarium „Służba bhp i jej zadania w zakładzie pracy”.
Janusz Rożnowski z firmy ITURRI wygłosił wykład „Pracownik służby bhp a dobór środków ochrony pracy”. Zwrócił on m.in. uwagę na rolę służby bhp w zakładzie, w tym jej wpływ na dobór środków ochronnych. Jego zdaniem, to służba bhp powinna zarządzać zakupami środków ochronnych, a nie zaopatrzeniowiec. Właśnie służba bhp powinna mieć zasadniczy wpływ na dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
Następnie delegaci na zjazd poinformowali o przebiegu zjazdu OSPSBHP, który odbył się w dniach 17-18 kwietnia w Ostrowie Wielkopolskim oraz o podjętych przez zjazd decyzjach. Elżbieta Bożejewicz, pełniąca jeszcze funkcję prezesa zarządu oddziału, omówiła realizację działań zaplanowanych przez oddział na 2015 r., w tym realizację bezpłatnego szkolenia dla pracowników służby bhp, a także działania związane z organizacją pikniku edukacyjnego, zaplanowanego na 4 września br. Poinformowała również, że w związku z tym, iż przez zjazd została wybrana na prezesa Zarządu Głównego OSPSBHP, złoży rezygnacje z funkcji prezesa oddziału, co spowoduje zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania oddziału w sprawie wyborów nowych władz oddziału.
W dalszej części spotkania Piotr Smoliński, ekspert merytoryczny w zakresie prawa pracy z OIP w Olsztynie, omówił zmiany w przepisach prawa pracy i bhp. Wykładowi towarzyszyła dyskusja, w której uczestnicy przedstawili trudności w interpretacji zmiany rozporządzenia w zakresie skierowań na badania lekarskie.  

 
  - 1 -