ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Wszystko można opakować – targi FachPack 2015

 Dodano: 2016-11-08

 

          

      

2015-11-04  

Wszystko można opakować – targi FachPack 2015  

 

Targi branży opakowań FachPack odbyły się w Norymberdze w dniach 29 września – 1 października 2015 r. Wzięło w nich udział 44 022 gości z branży (2013: 34 598), wystawców było 1565 (2013: 1439). – Jesteśmy pod wielkim wrażeniem napływu gości. Niezwykłe zainteresowanie targami FachPack odzwierciedla nastroje rynkowe – mówi Heike Slotta reprezentująca organizatora targów, czyli NürnbergMesse. I rzeczywiście, wyniki ankiety przeprowadzonej przez niezależny instytut pokazują, że ponad połowa gości i wystawców potwierdziła, że sytuacja gospodarcza branży wykazuje tendencje wzrostowe.
Nie tylko niemieccy eksperci postrzegają to w ten sposób. Do Norymbergi przyjeżdża coraz więcej gości z zagranicy, aby zapoznać się z europejską branżą opakowań skupioną pod jednym dachem: 23 procent gości przybyło z zagranicy, przede wszystkim z krajów ościennych: Austrii, Czech, Polski, Szwajcarii, Holandii i Włoch. Targi FachPack są interesujące dla wszystkich producentów towarów konsumpcyjnych i przemysłowych oraz firm zajmujących się ich pakowaniem. Dlatego też typowy gość targów FachPack w 2015 roku reprezentował branże takie jak artykuły spożywcze i używki, papiernictwo i druk, logistyka opakowań, farmacja i medycyna, przemysł samochodowy, budowa maszyn i urządzeń oraz chemia. Był on płci męskiej (75 procent), spędził na targach średnio 1,2 dnia, a ponieważ był zadowolony z oferty targów FachPack (99 procent), planuje je odwiedzać również w przyszłości (96 procent).
Nieco ponad połowa gości przyjechała do Norymbergi, aby uzyskać informacje o nowościach, ponadto kierowała nimi chęć podtrzymywania kontaktów biznesowych (35 procent), wymiany doświadczeń i informacji z osobami z branży (31 procent) oraz uzyskania ogólnej orientacji w rynku (30 procent) – istniała możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. 88 procent specjalistów z branży opakowań podało, że ma wpływ na decyzje o zakupach i zaopatrzeniu w swojej firmie. Goście targowi byli zainteresowani materiałami i środkami opakowaniowymi (niecała połowa), na drugim miejscu znalazły się maszyny pakujące (ponad jedna trzecia). Po jednej czwartej uwagi przypadło peryferyjnym maszynom i urządzeniom pakującym, pomocniczym środkom opakowaniowym, logistyce opakowań oraz branży zadruku i uszlachetniania (istniała możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi).
Na targach FachPack wystawiło się w tym roku 1565 firm, przede wszystkim z niemieckiej branży opakowań, z której w Norymberdze było obecnych 1069 firm. Utrzymał się jednak również trend europeizacji targów. W tym roku do Norymbergi przyjechało 496 wystawców zagranicznych (32 procent, 2013: 28) z łącznie 37 krajów – głównie z państw ościennych jak Holandia, Włochy, Szwajcaria, Austria i Polska. O atrakcyjności targów FachPack stanowi ich bogata oferta produktów i usług z całego łańcucha procesów opakowaniowych – opakowania (728 wystawców), technika (558), uszlachetnianie (255) i logistyka (349). Nie wszystkie ze średnich firm, które przeważały na targach, prezentowały rozwiązania wyłącznie w jednym segmencie, ofertę około jednej piątej z nich można przyporządkować do wielu obszarów.
Po raz pierwszy targi FachPack wprowadziły temat wiodący: „Oznaczanie i etykietowanie”, choć oczywiście jako temat związany z całym łańcuchem procesów w branży opakowań był obecny na targach FachPack od samego początku. Zainteresowanie było ogromne. Dużą popularnością cieszył się między innymi pokaz specjalny „Smart Labelling – spojrzenie w przyszłość” Instytutu Przepływu Materiałów i Logistyki (Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML) z Dortmundu.
Kto poza swoją codzienną działalnością interesuje się zagadnieniami, które zajmują branżę i chciał dowiedzieć się więcej na ten temat, ten znalazł coś dla siebie w programie ramowym ze wszystkimi jego atrakcjami: fora, pokazy specjalne, parki tematyczne. 90 procent gości pozytywnie oceniło tę ofertę. Przykładowo 3836 osób uczestniczyło w Forum PackBox, które wspólnie z renomowanymi partnerami z branży oferowało urozmaicony program składający się z 33 wykładów i dyskusji pod hasłem „Inspiracja, innowacja, informacja”.
Tym, co także przyciągnęło wielu zwiedzających, były: świat atrakcji „Tektura lita”, którego stoisko z tektury litej budowano na żywo w trakcie targów; forum „Tektura falista”, którego gościem był ekspert internetowy Sascha Lobo; park tematyczny „Opakowanie w technice medycznej i farmacji“ oraz pokazy specjalne „airpop®“, „Packaging Design”.
„Competence meets Future” to bogaty program związany ze wspieraniem młodych i szansą na zdobycie wykształcenia, który ostatniego dnia targów był skierowany do przyszłych inżynierów, projektantów i logistyków opakowań. Wielu studentów szkół wyższych, między innymi z Berlina, Hamburga i Drezna, skorzystało z zaproszenia na targi FachPack w Norymberdze, aby u doradców personalnych z branży opakowań uzyskać informacje na temat możliwości kariery i doskonalenia zawodowego.

Więcej informacji: https://www.fachpack.de
 

 
  - 1 -