ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSPSBHP w Częstochowie

 Dodano: 2016-03-15

 

          

      

2015-03-12  

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSPSBHP w Częstochowie  

 

2 marca 2015 roku odbyło się zwyczajne walne zebranie członków oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Częstochowie. Zebranie otworzył prezes oddziału Andrzej Nowak, który powitał wszystkich zebranych, w tym goszczącego na obradach Marka Nościusza, prezesa Zarządu Głównego OSPSBHP. Po krótkim przemówieniu gościa przystąpiono do realizacji kolejnych punktów programu obrad – w tym wyboru przewodniczącego, sekretarza, komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej. W imieniu Zarządu Oddziału Andrzej Nowak przedstawił sprawozdanie z działalności w minionej kadencji. Następnie wysłuchano sprawozdania finansowego zreferowanego przez skarbnika, dalej – sprawozdań komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi przystąpiono do wyborów prezesa oddziału, członków zarządu, a następnie delegatów na walne zebranie OSPSBHP.
Prezesem Zarządu Oddziału po raz trzeci został wybrany Andrzej Nowak pokonując zdecydowanie kontrkandydata Dariusza Okraskę – dotychczasowego skarbnika. Do zarządu zostali wybrani w kolejności największej liczby zdobytych głosów: Andrzej Łęgowik, Dariusz Okraska – ponownie, a także dwaj nowi członkowie zarządu, wieloletni działacze stowarzyszenia: Zbigniew Szczepaniec i Tomasz Igielski.
Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału zostali: Zdzisław Szechowicz, Beata Sieradzka, Jadwiga Dabioch. Członkami Sądu Koleżeńskiego Oddziału zostali: Piotr Szleper, Maria Polit, Stanisław Jagoda.
Delegatami na walne zebranie OSPSBHP zostali: Andrzej Nowak, Andrzej Łęgowik, Dariusz Okraska oraz Tomasz Igielski.

Andrzej Łęgowik, oddział OSPSBHP  

 
  - 1 -