ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Wyróżnienie dla oddziału OSPSBHP w Olsztynie

 Dodano: 2016-02-17

 

          

      

2015-02-13  

Wyróżnienie dla oddziału OSPSBHP w Olsztynie  

 

11 lutego br. w siedzibie Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie. Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie jest członkiem rady.
Dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM, przewodniczący rady, otwierając spotkanie podzielił się swoimi spostrzeżeniami wynikającymi z porównania programów nauczania w polskich uczelniach i w uczelniach zagranicznych. Powiedział też, że w najbliższym czasie będzie dążył do przeprowadzenia zmian w edukacji studentów UWM, żeby uwzględnić w niej zagadnienia bezpieczeństwa pracy. Podczas posiedzenia omówiono też działania prewencyjno-promocyjne w sektorze budowlanym zrealizowane przez OIP w Olsztynie oraz działania planowane na rok 2015. Włodzimierz Wiśniewski, starszy inspektor pracy, prezentując działania OIP podkreślił znaczącą rolę olsztyńskiego oddziału OSPSBHP, który angażuje się w inicjatywy OIP w Olsztynie.
W roku 2015 głównym działaniem prewencyjnym będzie zaplanowany na 4 września piknik edukacyjny w Iławie, organizowany przez oddział OSPSBHP w Olsztynie, OIP w Olsztynie UDT w Olsztynie oraz Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” sp. z o.o. w Iławie.
W podziękowaniu za dotychczasową współpracę, Marek Wójciak, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie wręczył zebranym pamiątkowy, okolicznościowy medal PIP. Oddział OSPSBHP w Olsztynie również otrzymał takie wyróżnienie.
W dalszej części posiedzenia Andrzej Karbowski, przedstawiciel Urzędu Miasta Olsztyn, prezentował symulację zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie. Na zakończenie posiedzenia przewodniczący rady zapowiedział organizację dnia poświęconego bezpiecznemu budownictwu dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W posiedzeniu rady wzięli udział:
– Robert Wójcik – przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
– Halina Zaborowska-Boruch – wiceprezydent Olsztyna,
– Mariusz Dobrzeniecki – przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
– Stanisław Kowalczyk – przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” w Olsztynie,
– Jolanta Grabińska – główny specjalista ds. inwestycji w Departamencie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
– przedstawiciele OIP w składzie: Marek Wójciak – okręgowy inspektor pracy, Ryszard Dudziński – zastępca okręgowego inspektora pracy, Włodzimierz Łabanowski – nadinspektor pracy, Włodzimierz Wiśniewski – starszy inspektor pracy, specjalista,
– Władysław Bielski – prezes Olsztyńskiej Izby Budowlanej,
– Andrzej Karbowski – przedstawiciel Urzędu Miasta Olsztyn,
– Maciej Kotarski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
– Elżbieta Bożejewicz – prezes oddziału OSPSBHP w Olsztynie.  

 
  - 1 -