ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Wybory w Pile

 Dodano: 2016-03-04

 

          

      

2015-03-02  

Wybory w Pile  

 

20 lutego br. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Pile.
Po przyjęciu sprawozdania z działalności oddziału i sprawozdania finansowego, a także sprawozdań komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego za kadencję w latach 2011-2015 udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele zarządu głównego OSPSBHP: Marek Nościusz – prezes zarządu głównego, Ryszard Łubniewski – członek zarządu głównego. M. Nościusz podziękował członkom ustępującego zarządu oddziału za pracę na rzecz stowarzyszenia.
W trakcie walnego zebrania członkowie oddziału wybrali: nowy zarząd, komisję rewizyjną i sąd koleżeński. Dokonano też wyboru 4 delegatów na nową kadencję. Po raz pierwszy będą reprezentowali oddział na walnym zebraniu delegatów OSPSBHP, które odbędzie się w kwietniu w Ostrowie Wielkopolskim.
Prezesem nowego zarządu oddziału w Pile ponownie został wybrany Zygmunt Jeliński.  

 
  - 1 -