ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

W Olsztynie wybrano nowy zarząd

 Dodano: 2016-07-14

 

          

      

2015-07-13  

W Olsztynie wybrano nowy zarząd  

 

10 lipca br. – zgodnie z uchwałą podjętą 23 maja przez Zarząd Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie – odbyło się nadzwyczajne walne zebranie członków oddziału. Podstawą zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania była rezygnacja z funkcji prezesa oddziału złożona przez Elżbietę Bożejewicz po tym jak została wybrana na prezesa Zarządu Głównego OSPSBHP podczas zjazdu delegatów, który odbył się w Ostrowie Wielkopolskim 17 kwietnia br.
Na 10 lipca, czyli dzień zebrania, zarejestrowanych, uprawnionych do głosowania było 113 członków olsztyńskiego oddziału. Na nadzwyczajne walne zebranie przybyło 37 członków; z tego względu zebranie rozpoczęło się w drugim wyznaczonym terminie. Przed rozpoczęciem zebrania dwie osoby złożyły rezygnacje z członkostwa w zarządzie, a dwie złożyły rezygnacje z pełnionych dotąd funkcji w zarządzie, co spowodowało wniesienie poprawek do założonego porządku obrad i w efekcie dokonanie wyborów całego zarządu oddziału. Ponadto zebranie zdecydowało, że z porządku obrad wykreślono punkty dotyczące wyborów do komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.
Ustępująca prezes zarządu oddziału Elżbieta Bożejewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu za lata 2012-2015, a członek komisji rewizyjnej oddziału Lech Kalbarczyk przedstawił sprawozdanie z kontroli statutowej. Po przegłosowaniu i przyjęciu sprawozdań przystąpiono do wyborów prezesa zarządu.
Zaproponowano kandydatury Grzegorza Kulkowskiego, który wyraził zgodę, oraz Elżbiety Tkaczyk i Jana Szurmy, którzy nie wyrazili zgody na kandydowanie. W wyniku tajnego głosowania G. Kulkowski uzyskał 35 ważnych głosów za. Po wyborze prezesa walne zebranie przystąpiło do wyborów członków zarządu. Zgłoszono pięć kandydatur i wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. W wyniku głosowania do zarządu weszły cztery osoby. Zarząd na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następującym składzie: Elżbieta Tkaczyk – wiceprezes, Krzysztof Wrzosek – wiceprezes, Ewelina Baranowska – sekretarz, Katarzyna Wołyniec – skarbnik. Nowy zarząd i pozostałe organy statutowe oddziału pełnić będą swoje funkcje do czasu zakończenia obecnej kadencji, czyli do 24 lutego 2016 r.  

 
  - 1 -