ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Trzeci rok oddziału OSPSBHP w Koszalinie

 Dodano: 2016-07-14

 

          

      

2015-07-07  

Trzeci rok oddziału OSPSBHP w Koszalinie  

 

19 czerwca 2015 r. koszaliński oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP obchodził 3 lata swojej działalności. Spotkanie odbyło się w Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie, w miejscu, gdzie w 2012 r. doszło do założenia oddziału. Spotkanie rozpoczęła prezes oddziału Paulina Pasturczak. Następnie nadinspektor pracy z oddziału PIP w Koszalinie Krzysztof Berus poprowadził warsztaty w zakresie prawidłowego opracowywania oceny ryzyka zawodowego. Omówił najczęściej popełniane błędy w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego. Wyjaśnił, jak ważne jest dokonanie rzetelnej oceny ryzyka na danym stanowisku pracy. Podkreślił, że prawidłowo opracowana ocena ryzyka zawodowego ma bardzo ważny wpływ na ilość wypadków przy pracy. Na podstawie kilku wybranych stanowisk pracy omówił krok po kroku, co powinno zostać uwzględnione przy sporządzeniu oceny ryzyka zawodowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia występujące już w momencie kiedy pracownik wchodzi na teren zakładu pracy, przygotowuje się do rozpoczęcia pracy, porusza się po terenie zakładu pracy. Zwrócił uwagę na dokładny opis czynności wykonywanych przed rozpoczęciem pracy, w trakcie jej wykonywania oraz po zakończeniu pracy. Nadinspektor podkreślił także, że ocena ryzyka powinna zostać dokonana przez powołany przez pracodawcę zespół posiadający stosowne kwalifikacje i wiedzę w zakresie badanego stanowiska pracy. Zwrócił uwagę, aby nie dokonywać oceny ryzyka zawodowego bez przeprowadzenia „wizji lokalnej” stanowiska pracy – obserwacji pracy pracownika w trakcie wykonywania czynności. Podczas warsztatów członkowie stowarzyszenia mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy i uzyskania informacji, wyjaśnień dotyczących problemów związanych z opracowywaniem dokumentacji.
W drugiej części spotkania omówione zostały bieżące sprawy koszalińskiego oddziału OSPSBHP.

Paulina Pasturczak – prezes oddziału OSPSBHP w Koszalinie  

 
  - 1 -