ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Seminarium kaliskiego oddziału OSPSBHP

 Dodano: 2016-02-19

 

          

      

2015-02-18  

Seminarium kaliskiego oddziału OSPSBHP  

 

4 lutego 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Dozoru Technicznego w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się pierwsze tegoroczne seminarium kaliskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Prezes oddziału Piotr Kaczmarek poinformował o tematach, jakie będą omawiane oraz o sprawach organizacyjnych oddziału, które w szczególności dotyczyły wyboru delegatów na zebrania walne OSPSBHP.
Inspektorzy UDT Krzysztof Uzarek, Jan Kaźmierczak i Marek Kowal omówili zmiany w przepisach o dozorze technicznym, a w szczególności zasady zgłaszania urządzeń poddozorowych do UDT. Mówili też o opłatach dla nowych i starych urządzeń, o naziemnych zbiornikach dla małych stacji paliw oraz podali przykłady wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń w urządzeniach objętych dozorem technicznym, do których doszło podczas eksploatacji oraz konserwacji. Dyrektor oddziału UDT w Ostrowie Wlkp. Leszek Gliniany zachęcał do korzystania ze szkoleń, które organizuje Akademia UDT oraz z możliwości oceny zgodności i certyfikacji. Powiedział, że inspektorzy UDT doradzają w zakresie kwalifikacji urządzeń (powinny być lub nie objęte dozorem technicznym), uprawnień i szkoleń dla operatorów urządzeń.
W drugiej części seminarium Edyta Gawek omówiła preparaty do dekontaminacji środków chemicznych jako pomoc stosowaną w razie wypadków przy pracy z udziałem substancji chemicznych. Jest to w szczególności pomoc w razie wypadku dla pracowników pracujących np. w galwanizerniach, laboratoriach chemicznych i w firmach, gdzie używa się dużo substancji żrących drażniących i toksycznych. Można wyposażyć oddziały firm lub stanowiska pracy w indywidualne pojemniki lub urządzenie montowane na ścianie wyposażone w specjalne płuczki do oczu. Przeprowadzone doświadczenie wykazało skuteczność działania tych preparatów.
Przeprowadzono wybory delegatów na nową kadencję. Wezmą oni udział w najbliższym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSPSBHP, które odbędzie się w kwietniu w Ostrowie Wlkp. Na delegatów wybrano: Piotra Kaczmarka, Henryka Karczowskiego, Remigiusza Kołaskiego, Marię Nowak, Michała Sokołowskiego.
Uczestnicy spotkania otrzymali materiały, między innymi wykaz przepisów potrzebnych pracownikom służby bhp.

Henryk Karczowski, sekretarz zarządu oddziału w Kaliszu  

 
  - 1 -