ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Seminarium „Bezpieczeństwo pracy w przemyśle spożywczym i przetwórczym”

 Dodano: 2016-06-02

 

          

      

2015-06-01  

Seminarium „Bezpieczeństwo pracy w przemyśle spożywczym i przetwórczym”  

 

Prawie sto dwadzieścia osób wzięło udział w seminarium „Bezpieczeństwo pracy w przemyśle spożywczym i przetwórczym”, zorganizowanym 22 maja br. w Koszalinie przez miejscowy oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.
Seminarium otworzyła prezes oddziału OSPSBHP w Koszalinie Paulina Pasturczak, a następnie przekazała głos prelegentom:
– Marek Nościusz, wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP, omówił „Rolę służby bhp w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy”;
– Anna Dynia, kierownik Oddziału Higieny Pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, przedstawiła kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego;
– dr Marcin Cyprowski z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy scharakteryzował zagrożenia biologiczne w sektorze przetwórstwa spożywczego;
– dr Tomasz Tokarski z CIOP mówił na temat optymalizacji organizacji stanowiska pracy pod względem obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego w sektorze przetwórstwa spożywczego;
– Piotr Szymański, starszy inspektor pracy z oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie, przedstawił zagrożenia wypadkowe i postępowanie powypadkowe w przedsiębiorstwach sektora spożywczego i przetwórczego;
– Krzysztof Berus z oddziału PIP w Koszalinie omówił zagrożenia w zakładach przetwórstwa spożywczego i w sektorze handlu w świetle doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy;
– Magdalena Molęda, kierownik Sekcji BHP i PPOŻ. w Koszalinie – firma Jeronimo Martins Polska S.A., przedstawiła dobre praktyki bhp.
Na zakończenie seminarium odbył się finał Pierwszego Koszalińskiego Konkursu Bezpieczeństwa Pracy pt. „Bhp w kuchni”, którego inicjatorem oraz prowadzącą w imieniu oddziału OSPSBHP była Agnieszka Rup-Sadłyk. Na konkurs wpłynęło 66 prac, których autorami byli uczniowie szkół podstawowych z Koszalina. W kategorii I (klasy I-III) oceniono 47 prac, w kategorii II (klasy IV-VI) oceniono 19 prac plastycznych.
W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajął Hubert Wygoda ze Szkoły Podstawowej nr 13. Drugie miejsce zajęła Ewa Więcko ze SP nr 14. Trzecie miejsce zajął Igor Zieliński ze SP nr 7. Wręczono także wyróżnienie dla Mai Zbylut ze SP nr 17.
W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła Martyna Bogurska ze Społecznej Szkoły Podstawowej. Drugie miejsce zajęła Joanna Słupczewska ze Szkoły Podstawowej nr 14. Trzecie miejsce zajął Piotr Michalski ze SP nr 7.
Dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez sponsorów z regionu koszalińskiego: Elhus, P.W. Piotrex Wózki Widłowe Piotr Podlecki, Gospodarstwo Rybackie Dadoń, Bhp Ekspert Koszalin, Avon.  

 
  - 1 -