ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Szkolenie okresowe zorganizowane przez COS

 Dodano: 2016-06-29

 

          

      

2015-06-26  

Szkolenie okresowe zorganizowane przez COS  

 

W dniach 16-19 czerwca br. w Zakopanem odbyło się szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy zorganizowane przez Centralny Ośrodek Szkoleniowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Wzięły w nim udział 24 osoby z różnych stron kraju.
W ramach programu szkolenia:
– dr inż. Iwona Romanowska-Słomka omówiła m.in.: metody oceny ryzyka zawodowego i ich zastosowanie, ocenę ryzyka zawodowego prac wykonywanych w narażeniu na substancje chemiczne i na czynniki biologiczne, w tym przykłady prac narażających na działanie czynników biologicznych;
– Daniel Kaparuk omówił m.in.: wybrane regulacje z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy, zadania oraz metody pracy służby bhp, nowoczesne metody szkolenia w dziedzinie bhp, zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym;
– Piotr Kaczmarek przedstawił m.in.: metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocenę ryzyka związanego z takimi zagrożeniami jak hałas i drgania mechaniczne, pyły, promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe, pola elektromagnetyczne; omówił też wydatek energetyczny i oświetlenie stanowisk pracy;
– Andrzej Nowak przeprowadził zajęcia dotyczące m.in. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń podczas pracy, w tym oceny zgodności, wymagań minimalnych i zasadniczych, najczęściej spotykanych nieprawidłowości.
Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały pomocnicze, w tym książki Lesława Zielińskiego „22 zadania służby bhp. Standardy działania”.  

 
  - 1 -