ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Szkolenie oddziału OSPSBHP w Częstochowie

 Dodano: 2016-12-27

 

          

      

2015-12-23  

Szkolenie oddziału OSPSBHP w Częstochowie  

 

7 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe częstochowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
Konrad Janikowski, dyrektor firmy ENTE Sp. z o.o., zaprezentował system Awia Horyzont, pozwalający na unikanie kolizji ludzi z pojazdami – urządzeniami transportu bliskiego w zakładach. Prelegent szczegółowo omówił budowę i montaż elementów składowych na urządzeniach transportu bliskiego oraz sposób działania systemu i jego wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników poprzez minimalizację ryzyka wypadków z udziałem wózków jezdniowych.
Druga część spotkania została przygotowana przez członków oddziału OSPSBHP w Częstochowie. Przedstawiciele firmy ETHOS ENERGY POLAND S.A. z Lublińca: starszy specjalista ds. bhp Aleksandra Zygmunt i główny specjalista ds. bhp Marian Sobecki omówili ochronę rąk podczas różnych procesów pracy. Zaprezentowali m.in. swój autorski program ,,Chroń ręce”, omawiając jego przebieg od projektu do analizy końcowej. Podzielili się ze słuchaczami uwagami i wnioskami wynikającymi z wdrożenia programu w zakładzie.  

 
  - 1 -