ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Szkolenie OSPSBHP w Gdańsku

 Dodano: 2016-03-15

 

          

      

2015-03-14  

Szkolenie OSPSBHP w Gdańsku  

 

25 lutego br. oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Gdańsku zorganizował szkolenie „Odpowiedzialność służby bhp za wypadki przy pracy oraz bieżące zmiany w przepisach dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami”, w którym uczestniczyły 84 osoby.
Prezes oddziału Zofia Formella otwarła szkolenie i oddała głos pierwszemu prelegentowi – Henrykowi Batarowskiemu, przedstawicielowi Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. W ramach działań prewencyjnych przedstawił on stan wypadkowości w woj. pomorskim w roku 2014, kładąc szczególny nacisk na wypadki ciężkie i śmiertelne.
Ekspert firmy Falck Medycyna Ewa Lewicka omówiła zasady dobrych praktyk w opiece profilaktycznej nad pracownikami, a następnie dr med. Iwona Piotrowska-Tryba przedstawiła zmiany w przepisach dotyczące profilaktycznych badań lekarskich.
Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszył się wykład „Warto znać swoje prawa”, który wygłosił Tomasz Popielski, przedstawiciel firmy GDPM – Grupa Doradcza Prawno-Medyczna. Omówił przyczyny wypadków i szkody (rzeczowe i osobowe), na podstawie których pracownik służby bhp może być pociągnięty do odpowiedzialności. W dalszej części szkolenia prelegent wskazał najczęstsze uchybienia w sporządzanej dokumentacji powypadkowej oraz nieprawidłowości w ustalaniu okoliczności wypadków, a także zwrócił uwagę na zbyt ogólne traktowanie wniosków i zaleceń profilaktycznych w sporządzanych protokołach. Na zakończenie głos zabrał dyrektor firmy Tomasz Rosa, który przedstawił możliwości i korzyści płynące ze współpracy z GDPM dla pracownika służby bhp oraz plusy posiadania polisy OC.  

 
  - 1 -