ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP w Łodzi

 Dodano: 2016-07-14

 

          

      

2015-07-06  

Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP w Łodzi  

 

Z opóźnieniem dotarła do nas informacja dotycząca Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi, którą zamieszczamy poniżej.

Jak informuje zarząd SPSBHP w Łodzi, 19 marca 2015 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie członków Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi, które przyjęło sprawozdanie komisji rewizyjnej, sprawozdanie finansowe za 2014 r. oraz udzieliło zarządowi absolutorium za pracę w 2014 roku oraz w całej czteroletniej kadencji. Członkowie stowarzyszenia przyjęli też program działania na 2015 rok.
Dokonano wyboru zarządu na kadencję 2015-2019 w składzie 8-osobowym. Prezesem na drugą kadencję została wybrana G. Barbara Skorupa. W skład zarządu weszli też: Krystyna Pawłowska, Anna Olempska, Ewa Przygodzka, Teresa Siejkowska, Anna Szafara, Tomasz Golczyk, Piotr Rysio. Walne zebranie dokonało również wyboru komisji rewizyjnej w składzie przewodnicząca Jolanta Krajewska-Adamkiewicz, Irena Walisiak, Mariusz Szymańczyk. Zarząd stowarzyszenia ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 23 kwietnia br.
Tradycyjnie w drugiej części zebrania przeprowadzone zostało szkolenie. Tym razem poświęcone „Obowiązkom przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania odpadami”, które przeprowadziły pracownice Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Łodzi.  

 
  - 1 -