ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Słupski dzień bezpieczeństwa

 Dodano: 2016-05-31

 

          

      

2015-05-29  

Słupski dzień bezpieczeństwa  

 

22 maja br. w Słupsku pod honorowym patronatem słupskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP odbył się „Dzień Bezpieczeństwa” zorganizowany dla pracowników: Cofely EC Słupsk, Cofely EC serwis, EMPEC Ustka, Cofely services Warszawa.
Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą oraz wykonać przygotowane przez organizatorów zadania. Zaproponowano następujące ćwiczenia: gaszenie pożarów przy użyciu podstawowego sprzętu gaśniczego (hydrant, gaśnice, koc), ewakuacja z zadymionych pomieszczeń, pierwsza pomoc, resuscytacja z użyciem urządzenia AED, ćwiczenie z zakresu zagrożeń biologicznych, wykonanie prostych czynności w alkogoglach, by przekonać uczestników jak po spożyciu alkoholu spowalnia się czas reakcji na bodźce, zmienia się ocena odległości, zaburza koordynacja ruchowa i możliwość oceny sytuacji.
Zadania były wykonywane w grupach po czym uczestnicy rozwiązywali test związany z tematem ćwiczeń. Najwyższe kierownictwo trzech spółek dając przykład zaangażowania, czynnie uczestniczyło w ćwiczeniach razem z pracownikami, wykonując zadania i rozwiązując testy.
Pracownicy spółek ugruntowali i pogłębili teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy, pierwszej pomocy i ochrony ppoż. W „Dniu Bezpieczeństwa” uczestniczyło 150 pracowników z ww. firm.  

 
  - 1 -