ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Program dofinansowania płatników składek – spotkanie w Słupsku

 Dodano: 2016-10-07

 

          

      

2015-10-06  

Program dofinansowania płatników składek – spotkanie w Słupsku  

 

2 października br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Słupsku był gospodarzem spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców oraz członków słupskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Spotkanie poświęcone było programowi dofinansowania płatników składek.
Zebranych powitał dyrektor oddziału ZUS Tomasz Klaman, który przedstawił wizję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mającą na celu osiągnięcie statusu innowacyjnej instytucji zaufania społecznego.
Prelegentami na spotkaniu informacyjnym były pracownice słupskiego oddziału ZUS: dr Aneta Kisiel oraz inż. Beata Ryjewska.
Program spotkania podzielony został na trzy bloki tematyczne:
– Program dofinansowania płatników składek (w zakresie bhp).
– Zasady kierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej.
– Upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Osoby uczestniczące w spotkaniu zostały szczegółowo zapoznane z zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, realizowanym od stycznia 2013 r., którym jest dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r., nr 167, poz. 1322, ze zm.).
Prelegentki zwróciły uwagę na fakt, iż celem działań podejmowanych przez ZUS w ramach programu jest ograniczenie bądź wyeliminowanie zagrożeń występujących w środowisku pracy poprzez zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Zapoznano zebranych z upowszechnianiem przez Zakład wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom. W spotkaniu wzięły udział 53 osoby.

Beata Ryjewska, oddział OSPSBHP w Słupsku
 

 
  - 1 -