ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Prąd elektryczny – najważniejsze zasady bezpieczeństwa

 Dodano: 2016-06-13

 

          

      

2015-06-10  

Prąd elektryczny – najważniejsze zasady bezpieczeństwa  

 

18 maja 2015 r. w siedzibie częstochowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP odbyło się spotkanie szkoleniowe zatytułowane „Prąd elektryczny – najważniejsze zasady bezpieczeństwa”. Jak zawsze (stało się to już tradycją) wykładowcą z tej dziedziny był nadinspektor pracy Maciej Ujma z oddziału PIP w Częstochowie. Przypomniał i omówił podstawowe obowiązki zarządców, pracodawców i pracowników przy obsłudze i eksploatacji urządzeń energetycznych i sieci wynikające z przepisów prawa. Podkreślił, że obowiązki bezpiecznej pracy przy obsłudze i eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych nie wynikają jedynie z aktów prawnych, ale również z zasad i dobrych praktyk.
Prelegent omówił też rodzaje zagrożeń występujących przy obsłudze i eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych pod kątem ich kwalifikacji do poszczególnych grup i podstawowe zasady ochrony przed zagrożeniami. Położył szczególny nacisk na powszechne zaniedbania pracowników i nadzoru w tym obszarze, które skutkują wypadkami ciężkimi lub śmiertelnymi.
Kontynuacją tego szkolenia będzie omówienie typowych i nietypowych zdarzeń wypadkowych występujących podczas obsługi i eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych, zaplanowane podczas spotkania 22 czerwca 2015 r.

Andrzej Łęgowik, wiceprezes oddziału OSPSBHP w Częstochowie  

 
  - 1 -