ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Poznaj zmiany dotyczące zatrudnienia

 Dodano: 2016-12-20

 

          

      

2015-12-18  

Poznaj zmiany dotyczące zatrudnienia  

 

2 grudnia 2015 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się III Podkarpacka Konferencja Prawa Pracy „Poznaj zmiany dotyczące zatrudnienia”. Organizatorzy wydarzenia, Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, postawili sobie za zadanie upowszechnienie wiedzy na temat nowelizacji przepisów kodeksu pracy, szczególnie w kontekście założeń ogólnopolskiej kampanii „Zanim podejmiesz pracę” skierowanej do osób młodych i powracających na rynek pracy.
Marszałek Maria Kurowska rozpoczynając konferencję podziękowała tym pracodawcom, którzy wkładają wysiłek w aktualizowanie wiedzy na temat prawa pracy. Okręgowy Inspektor Pracy Dawid Baran podkreślił szczególną odpowiedzialność stron stosunku pracy, zaznaczając, że taki rodzaj odpowiedzialności wykracza poza ramy prawne i wymaga zarówno od pracodawcy, jak i pracownika współpracy zgodnej z generalnymi zasadami współżycia społecznego.
Spotkanie, organizowane przy współudziale podkarpackich uczelni wyższych – Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – dało również okazję do analizy nadchodzących zmian przez profesorów akademickich. Przedstawicie władz uczelni, prorektor ds. rozwoju i współpracy dr Wergiliusz Gołąbek (WSIZ) i prorektor ds. dydaktycznych, dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Krzysztof Eckhardt (WSPiA), wskazali na konieczność współpracy i rozwijania inicjatyw związanych z upowszechnianiem prawa.
Maciej Karasiński, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, przedstawił analizę sytuacji na podkarpackim rynku pracy. Wskazał na tendencję przeznaczania większości środków na rozwiązanie problemu bezrobocia wśród osób młodych poprzez różne formy aktywizacji, nawiązując tym samym do programu prewencyjnego inspekcji pracy – Zanim podejmiesz pracę.
Prof. dr hab. Antoni Dral z Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie w referacie „Zatrudnienie na podstawie umów terminowych w świetle zmian Kodeksu pracy” wskazał na korzyść, jaką dla pracowników stanowi nowelizacja przepisów o umowach terminowych. W swej praktyce prof. Dral spotykał się z umowami na czas określony, nawet kilkunastu lat.
Prof. dr hab. Marian Liwo z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie omówił „Zmiany w prawie pracy a oczekiwania studentów i absolwentów uczelni”, a nadinspektor pracy Barbara Czarnek przedstawiła „Uprawnienia rodzicielskie po zmianach”.
Przerwa kawowa była okazją do dyskusji na temat nadchodzących zmian. Uczestnicy konferencji rozmawiali z prelegentami, którzy starali się rozwiewać wątpliwości co do praktycznego stosowania znowelizowanych przepisów.
Dr Szczepan Jędral, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie, w referacie „Rola badań profilaktycznych w zapobieganiu wypadkom przy pracy” przedstawił zadania służby medycyny pracy, podkreślając przy tym dużą odpowiedzialność lekarza wydającego orzeczenie o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku.
Krystyna Szajner z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – oddział w Rzeszowie przekazała uczestnikom wiedzę na temat zmian związanych z obiegiem dokumentacji pomiędzy pracownikiem, lekarzem, pracodawcą i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przedstawiając referat „Elektroniczne zwolnienia lekarskie (E-ZLA) – zasady funkcjonowania i korzyści”.
III Podkarpacka Konferencja Prawa Pracy „Poznaj zmiany dotyczące zatrudnienia” wpisała się w tradycję spotkań praktyków i teoretyków prawa pracy, organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie. Uczestnicy konferencji zostali również zaproszeni na kolejne wydarzenia, o których inspektorat zawiadamia poprzez stronę internetową oraz regionalne media.  

 
  - 1 -