ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Powstał oddział OSPSBHP w Tomaszowie Mazowieckim

 Dodano: 2016-03-31

 

          

      

2015-03-30  

Powstał oddział OSPSBHP w Tomaszowie Mazowieckim  

 

20 marca br. w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie członków Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP z przedstawicielami miejscowego środowiska pracowników służby bhp. Było to zebranie założycielskie nowego oddziału stowarzyszenia. Na spotkanie przybyło 18 osób reprezentujących różne działy gospodarki. Inicjatorami spotkania byli Piotr Kaczmarek wiceprezes ZG OSPSBHP oraz miejscowy pracownik służby bhp Dariusz Bezat. Spotkanie w Tomaszowie Mazowieckim poprzedzone było listem intencyjnym, który wpłynął w lutym br. do Zarządu Głównego od miejscowych pracowników służby bhp z prośbą o umożliwienie powołania oddziału OSPSBHP.
Pierwsza część spotkania miała charakter szkoleniowy i dotyczyła „Czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy”. Prowadził ją Piotr Kaczmarek, który przybliżył zebranym pracownikom służby bhp problemy związane z organizacją pomiarów czynników szkodliwych w zakładach. Omówił obowiązujące przepisy i normy w tym zakresie, a także przekazał szereg praktycznych porad. Przeprowadził również pokaz sprzętu pomiarowego. Po prelekcji odbyła się dyskusja z wykładowcą, który odpowiadał na pytania słuchaczy i wyjaśniał wątpliwości związane z omówionymi zagadnieniami.
Następnie odbyły się wybory władz oddziału. W ich wyniku został wyłoniony następujący skład zarządu: Dariusz Bezat – prezes zarządu, Paweł Robak – wiceprezes, Dominik Lenart – sekretarz, Paula Kolad – skarbnik, Barbara Broszczyk – członek zarządu. Wybrano też jednego delegata na walne zabrania OSPSBHP – został nim prezes oddziału.
Po zebraniu założycielskim nowego oddziału Zarząd Główny OSPSBHP odbył posiedzenie, któremu przewodniczył prezes ZG Marek Nościusz. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i przewodnicząca Głównego Sądu Koleżeńskiego. Omówiono propozycje zmian w statucie i regulaminach władz OSPSBHP oraz sprawy organizacyjne związane ze zbliżającym się walnym zebraniem sprawozdawczo-wyborczym OSPSBHP (odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia br. w Ostrowie Wielkopolskim). Było to ostatnie posiedzenie ZG kadencji 2011-2015.
Kontakt dla osób zainteresowanych działalnością w nowo utworzonym oddziale Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Tomaszowie Mazowieckim: Dariusz Bezat, tel. 608 404 427, e-mail: dariusz.bezat@ekofit.pl  

 
  - 1 -