ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Porozumienie z węgierskimi behapowcami

 Dodano: 2016-03-21

 

          

      

2015-03-17  

Porozumienie z węgierskimi behapowcami  

 

W dniach 26-27 lutego br. w Łańcucie z inicjatywy rzeszowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizowane zostało międzynarodowe seminarium poświęcone ochronie i bezpieczeństwu pracy, w którym wzięła udział delegacja Węgierskiego Stowarzyszenia Ochrony Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (MUFOSZ), której przewodniczył prezes Zarządu Krajowego z Budapesztu Balázs Mészáros. Gości przywitał prezes rzeszowskiego oddziału OSPSBHP Krzysztof Babka, natomiast prezentację obydwu stowarzyszeń prowadzili ich szefowie: Balázs Mészáros i Marek Nościusz.
Przedmiotem wystąpień podczas seminarium były:
– socjologiczna analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w Polsce i na Węgrzech w latach 2004-2014 – zaprezentowana przez prof. UR Krystynę Leśniak-Moczuk i prezesa Węgierskiego Stowarzyszenia Ochrony Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy,
– standardy bezpieczeństwa przy usuwaniu i neutralizacji elementów azbestowych w Polsce i w Unii Europejskiej oraz obowiązujące w tym zakresie uregulowania krajowe i unijne – przedstawione przez prelegenta z lubelskiego oddziału OSPSBHP Andrzeja Brygołę,
– normy prawne i jakościowe w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w korporacjach budowlanych na przykładzie firmy Skanska,
– przepisy dyrektyw UE z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia implementowanych do polskiego i węgierskiego systemu prawnego – omówiła je przedstawicielka MUFOSZ Renáta Papp-Borbély.
W seminarium, oprócz przedstawicieli Zarządu Głównego OSPSBHP oraz oddziałów z Rzeszowa, Lublina, Kalisza i Krakowa wzięli udział również prezes Jarosławskiego Klubu Biznesu Jerzy Popek, a także przedstawiciele Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Obrońców Twierdzy Przemyśl: Stanisław Frankowski, Andrzej Zapałowski, Piotr Kosiorowski, Imre Struba i Mariusz Błahuta.
Podczas seminarium podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy MUFOSZ a OSPSBHP w zakresie organizacji szkoleń, zgłaszania propozycji rozwiązań legislacyjnych i systemowych, wspólnych konferencji i publikacji, innych działań promujących bezpieczeństwo pracy.  

 
  - 1 -