ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Posiedzenie władz OSPSBHP w Iławie

 Dodano: 2016-09-05

 

          

      

2015-09-03  

Posiedzenie władz OSPSBHP w Iławie  

 

Dzisiaj, 3 września w Iławie odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, czyli prezesów oddziałów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Posiedzenie miało charakter poszerzony, ponieważ wzięli w nim udział nie tylko prezesi, ale też skarbnicy i inne osoby reprezentujące oddziały.
Posiedzenie miało charakter szkoleniowy i dotyczyło prowadzenia oddziałów OSPSBHP, w tym spraw finansowych, organizacyjnych, komunikacji między oddziałami a Zarządem Główny. Wzięło w nim udział w sumie 60 osób reprezentujących 27 oddziałów stowarzyszenia.
Prawne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowej i odpowiedzialność spoczywającą na osobach kierujących oddziałami omówiła Katarzyna Sadło, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zwróciła uwagę na możliwości prowadzenia przez stowarzyszenia działalności gospodarczej, przedstawiła związane z tym wymagania prawne i ograniczenia. Omówiła też wymagania związane z ochroną danych osobowych i ewentualne kary, które grożą za niewywiązywanie się z obowiązków w zakresie prawidłowego gromadzenia i przetwarzania tych danych.
Następnie Beata Kaczmarek – sekretarz ZG i Józef Witczak – wiceprezes ZG mówili na temat prowadzenia spraw organizacyjnych OSPSBHP, koncentrując się na formach komunikacji między ZG a władzami poszczególnych oddziałów.
Urszula Tomska – skarbnik ZG i Grażyna Dana z biura rachunkowego obsługującego OSPSBHP przedstawiły sprawozdanie z działalności finansowej ZG, a także zwróciły uwagę na problemy z prowadzeniem księgowości w stowarzyszeniu.
Elżbieta Bożejewicz – prezes ZG wspomniała o najbliższych działaniach ZG, a także o planowanej w przyszłym roku debacie dotyczącej spraw naszego środowiska, która ma się odbyć podczas targów SAWO. Przedstawiła specjalną ofertę dla członków stowarzyszenia, którzy są technikami i chcieliby uzupełnić wykształcenie. Jest to oferta przygotowana dla OSPSBHP przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.
Agnieszka Szczygielska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy zaprezentowała kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy, w które oddziały czy członkowie stowarzyszenie mogą się włączyć. Zachęcała też do planowania i realizacji własnych kampanii behapowskich.  

 
  - 1 -