ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Posiedzenie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej OSPSBHP

 Dodano: 2016-10-28

 

          

      

2015-10-26  

Posiedzenie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej OSPSBHP  

 

24 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służy BHP, na które zaproszono członków Głównej Komisji Rewizyjnej. Obrady odbyły się w siedzibie ZG OSPSBHP w Warszawie. Z uwagi na wagę spraw podejmowanych w dyskusji, udział członków GKR miał charakter konsultacyjny. Podczas obrad podjęto kilka ważnych uchwał, które dotyczyły m.in. analizy dokumentów księgowych za rok 2014, prowadzenia księgowości uproszczonej w oddziałach OSPSBHP nieposiadających osobowości prawnej, powołania oddziału w Łomży, podjęcia organizacji udziału w targach SAWO 2016 oraz decyzji dotyczącej kontynuacji prac nad utworzeniem samorządu zawodowego przez zespół powołany w poprzedniej kadencji. Ta ostatnia wiąże się z debatą środowiskową, zaplanowaną podczas Targów SAWO 27 kwietnia 2016 r., podczas której naszemu środowisku zawodowemu zostanie przedstawiona propozycja utworzenia samorządu zawodowego. Podczas zebrania omówiono również zmiany w wizerunku strony www stowarzyszenia, które w najbliższym czasie zostaną wprowadzone. W najbliższym też czasie ZG OSPSBHP przekaże szczegóły organizacyjne dotyczące posiedzenia Rady Stowarzyszenia, zaplanowanego na 11 grudnia br. w Warszawie.  

 
  - 1 -