ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Pracy ds. Budownictwa w Lublinie

 Dodano: 2016-10-29

 

          

      

2015-10-28  

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Pracy ds. Budownictwa w Lublinie  

 

21 października 2015 roku w Muzeum Lubelskim w Lublinie (Zamek Lubelski) w Sali Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Pracy ds. Budownictwa poświęcone obchodom Dnia Budowlanych. Organizatorem uroczystości był Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, a współorganizatorem Związek Zawodowy „Budowlani” w Lublinie.
Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Krzysztof Kowalik – dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie, Włodzimierz Biaduń – Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie i Piotr Skwarek – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie ds. nadzoru. ZZ „Budowlani” reprezentowali: Mirosław Ossowski – sekretarz krajowy ds. ochrony pracy ZZ „Budowlani”, Witold Lal – przewodniczący ZZ „Budowlani” w Lublinie.
W spotkaniu udział wzięli też zaproszeni goście, w tym m.in.: parlamentarzyści, przedstawiciele Wojewody Lubelskiego, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego oraz przedstawiciele urzędów i instytucji działających na terenie Lublina i województwa lubelskiego, m.in.: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego, Kuratorium Oświaty, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Okręgowej Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Gośćmi honorowymi posiedzenia byli członkowie Rady Bezpieczeństwa Pracy ds. Budownictwa na czele z przewodniczącą rady – Wiesławą Janczak.
Uroczystego otwarcia posiedzenia dokonał Włodzimierz Biaduń – Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie, który na ręce Witolda Lala – przewodniczącego ZZ „Budowlani” w Lublinie złożył okolicznościowy adres. W imieniu Iwony Hickiewicz – Głównego Inspektora Pracy, list okolicznościowy odczytał Krzysztof Kowalik – dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w GIP. Następnie zostały wręczone odznaczenia ZZ „Budowlani”.
Referaty wygłosiły: Monika Sierakowska-Czeladzińska, inspektor pracy z OIP w Lublinie na temat „Roli prewencji PIP w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy w budownictwie”, Małgorzata Korba – rzecznik prasowy oddziału ZUS w Lublinie na temat „Dofinansowania dla płatników składek na poprawę warunków bhp z funduszu wypadkowego”.
Podczas posiedzenia rady odbyło się również podsumowanie programów prewencyjnych i działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie w roku 2015 mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa w budownictwie. Włodzimierz Biaduń wręczył zaświadczenia 9 pracodawcom, którzy w 2015 r. ukończyli z wynikiem pozytywnym program prewencyjny PIP „Budowa. STOP wypadkom”.
Piotr Skwarek, dziękując za wieloletnią i owocną współpracę z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie przy organizacji wydarzeń promujących ideę praworządności oraz kulturę bezpiecznej pracy jako standardu w życiu zawodowym, wręczył dyplomy uznania dla 10 najbardziej zasłużonych firm. Ponadto, kierownictwo OIP Lublin przekazało przedstawicielom 14 szkół i 18 nauczycielom dyplomy uznania za pogłębianie wiedzy z zakresu przepisów i zasad bhp oraz promowanie kultury bezpiecznej pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Uroczystość spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wzięli w niej udział przedstawiciele środowisk reprezentujących pracodawców i zakładów pracy z branży budowlanej z terenu województwa lubelskiego, przedstawiciele związków zawodowych, pracowników służby bhp, inspektorzy pracy i pracownicy merytoryczni z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie oraz lokalne media.  

 
  - 1 -