ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Głównego OSPSBHP

 Dodano: 2016-05-19

 

          

      

2015-05-13  

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Głównego OSPSBHP  

 

6 maja 2015 r. w Radomiu odbyło się pierwsze w nowym składzie posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP. Tematem posiedzenia było zaplanowanie i omówienie działań do końca roku z uwzględnieniem wcześniej zgłoszonych wniosków z oddziałów OSPSBHP. ZG podjął uchwały niezbędne do prowadzenia spraw organizacyjnych w OSPSBHP. Uchwały dotyczą między innymi finansowania kosztów udziału w posiedzeniach członków ZG, Rady Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej. Stosownie do podjętych uchwał, podstawowe koszty udziału w posiedzeniach, tj. wynajem sali, koszty cateringu kawowego, koszty obiadu, finansowane będą ze składek ZG. Koszty ponoszone przez GKR finansowane będą stosownie do wniosku przewodniczącego GKR. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie przedstawiciela w Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Rekomendowana będzie Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPSBHP. Podjęto też uchwałę w sprawie finansowania wyjazdu przedstawicieli ZG OSPSBHP na konferencje na Węgrzech i w Słowacji.
Uchwalono też plan pracy ZG OSPSBHP do końca roku 2015. W planie pracy znalazły się między innymi: opracowanie instrukcji wraz z formularzami pomocniczymi do prowadzenia spraw organizacyjnych i finansowych oddziałów OSPSBHP, w tym formularza pism i wizytówek, dostosowanie wcześniej opracowanej procedury dotyczącej ochrony danych osobowych, opracowanie planu finansowego, opracowanie materiału do konsultacji w zakresie powołania samorządu zawodowego. Zaplanowano również szkolenia merytoryczne w zakresie prowadzenia spraw organizacyjnych i finansowych. Pierwsze szkolenie odbędzie się dla prezesów i skarbników oddziałów 3 września br. podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia w Iławie. Kontynuacja szkolenia nastąpi 11 grudnia, podczas spotkania przedświątecznego w Warszawie.
Dodatkowo, w celu usprawnienia funkcjonowania oddziałów powołano księgową oraz pełnomocników ds. informatycznych OSPSBHP. W najbliższym czasie planuje się odświeżenie stron www ZG i oddziałów OSPSBHP.  

 
  - 1 -