ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Kształtowanie środowiska pracy

 Dodano: 2016-10-26

 

          

      

2015-10-19  

Kształtowanie środowiska pracy  

 

Gdański oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w dniach 9 i 10 października br. zorganizował w Łapinie szkolenie „Zarządzanie bhp w kształtowaniu środowiska pracy”, w którym wzięło udział 70 osób. W tym także członkowie oddziałów stowarzyszenia w Bydgoszczy, Słupsku i Katowicach. Uczestników i gości powitała prezes oddziału Zofia Formella. Pierwszym prelegentem był Henryk Batarowski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, który przedstawił temat „Dylematy służby bhp a kultura bezpieczeństwa”. Następnie zagadnienia z udzielania pierwszej pomocy zostały zaprezentowane przez firmę North Med – Adam Patałuch. Po części teoretycznej uczestników szkolenia podzielono na grupy, które odbyły zajęcia praktyczne z udziałem instruktorów ratownictwa medycznego. Jedna z grup brała udział w zajęciach na świeżym powietrzu, gdzie pod okiem fachowca uczestnicy mogli wcielić się w rolę ratownika i uczyć się nieść pomoc osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym. Grupa druga przyswajała wiedzę na temat transportowania poszkodowanej osoby, układania jej w pozycji bezpiecznej i opatrywania kończyn. Natomiast grupa trzecia czynnie uczestniczyła w zajęciach z wykorzystaniem urządzenia do defibrylacji AED. Słuchacze poznali procedurę związaną z resuscytacją, którą bezpośrednio mogli przećwiczyć na fantomach medycznych.
W czasie gdy jedna część uczestników spotkania w Łapinie uczestniczyła w szkoleniu z pierwszej pomocy, druga (35 osób) wizytowała Zakład Produkcji Leków ZIAJA Sp. z o.o. na zaproszenie prezesa zarządu Zenona Ziaja. Pracownik służby bhp z tego zakładu Stanisław Korneszczuk wraz z innymi pracownikami firmy oprowadził grupę pokazując i omawiając pracę w magazynie wysokiego składowania z wykorzystaniem sprzętu do transportu składowanego materiału. Osoby biorące udział w szkoleniu mogły również zapoznać się z pomieszczeniami pracy, w których pakowane są kosmetyki i sposobem ich transportowania nowoczesna windą. W trakcie wizyty pracownicy firmy ZIAJA pokazali też system ochrony przeciwpożarowej, m.in. system zraszaczy oraz oświetlenia i dróg ewakuacyjnych. Następnie grupy zamieniły się: przeszkoleni z pierwszej pomocy udali się z wizytą do Zakładu ZIAJA, a grupa druga przystąpiła do ćwiczeń z ratownikami medycznymi.
Kolejna część szkolenia była tematycznie związana z wizytą w Zakładzie Produkcji Leków, gdyż dotyczyła „Norm i zasady bezpieczeństwa podczas stosowania rusztowań, drabin oraz podestów”, które omówił przedstawiciel firmy Akala Faraone – Andrzej Hodyr. Ekspozycja różnych podestów, drabin i innego sprzętu firmy Faraone była dostępna dla uczestników, którzy mogli w praktyce ocenić przydatność tego typu urządzeń.
Szkolenie zakończyło się przedstawieniem dobrych praktyk, jakie stosowane są w firmie Jeronimo Martins (m.in. sklepy Biedronka). Omówiono system szkoleń okresowych oraz działania, jakie podejmuje pracodawca na rzecz uświadamiania zasad bezpiecznej pracy już od najmłodszych lat organizując festyny dla dzieci pracowników. Omówiono również, jak firma wspomaga swoich pracowników zapewniając im pomoc fizjoterapeuty oraz udostępniając pomieszczenia ze sprzętem specjalistycznym do fizjoterapii, z których mogą korzystać wszyscy pracownicy.

Iwona Szumlas, oddział OSPSBHP w Gdańsku  

 
  - 1 -