ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Konferencja „Technika w kulturze Polski”

 Dodano: 2016-10-26

 

          

      

2015-10-21  

Konferencja „Technika w kulturze Polski”  

 

Rola stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w ochronie i upowszechnianiu narodowego dziedzictwa materialnego była tematem konferencji, która odbyła się 19 października 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT. Konferencja była jednym z punktów obchodów roku jubileuszowego zrzeszania się polskich techników i inżynierów.
Konferencję poprzedziła uroczystość udekorowania przyznanymi przez Ministra Gospodarki Medalami za Zasługi dla Gospodarki grupy wybitnych działaczy ruchu stowarzyszeniowego.
Po krótkim wprowadzeniu wygłoszonym przez prezes FSNT-NOT Ewę Mańkiewicz-Cudny, rozpoczęła się część merytoryczna. W sumie wygłoszono 15 referatów. Jako pierwszy wystąpił Wiktor Piwkowski, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, który przedstawił wielkich Polaków – budowniczych i współtwórców cywilizacji Europy oraz świata (m.in. T. Kościuszko, E. Malinowski, G. Narutowicz, S. Bryła, W. Zalewski, R. Modrzejewski). Stanisław Tyszkiewicz ze Stowarzyszenia N-T Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego zaprezentował rolę inżynierów w rozwoju gospodarki żywnościowej.
Czy możliwy jest świat bez elektryków? Takie pytanie zadał Piotr Szymczak, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Polska inżynieria i wynalazczość na tle epoki była tematem wystąpienia prof. Bolesława Orłowskiego z Instytutu Historii Nauki PAN. Kolejny prelegent, Sławomir Łotysz z Polskiego Towarzystwa Historii Techniki zaapelował o zachowanie w pamięci dokonań polskich inżynierów. O wielkich polskich mechanikach mówił Piotr Janicki, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Nowoczesne technologie w lotnictwie zaprezentował Andrzej Żyluk z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Należy dodać, że ITWL był jednym ze sponsorów konferencji.
Po przerwie o coraz szybszym pokonywaniu odległości mówili: o drogach – Tadeusz Suwara i o kolejach – Andrzej Gołaszewski i Dorota Przybyła ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Innowacyjne maszyny w światowym podziemnym górnictwie skał twardych zaprezentował Jerzy Nadolny, prezes Zarządu Mine Master Sp. z o.o. – kolejny sponsor konferencji.
Popularyzację dziedzictwa kultury materialnej na przykładzie działalności Muzeum Techniki i Przemysłu NOT przedstawił Piotr Mady, p.o. Dyrektora MTiP NOT. Marcin Mielnik z Polskiego Towarzystwa Historii Techniki wygłosił referat „Od Młodego Technika i Horyzontów Techniki do wielkiego inżyniera. Rola prasy i literatury w stymulowaniu postaw proinnowacyjnych u młodego pokolenia”. Pokazując że obchodzący jubileusz ruch stowarzyszeniowy nie tylko historią żyje, Kamila Chmielińska, koordynator Polskiej Akademii Dzieci z Gdańska zaprezentowała działalność Akademii, a Adam Kita, młody konstruktor z Legionowa omówił i zaprezentował roboty edukacyjne – Legboty. Jako ostatni wystąpił Julian Kołodziej z Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, który przedstawił wybrane przykłady działań na rzecz ochrony dziedzictwa przemysłowego.  

 
  - 1 -