ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Konferencja „Prace na wysokości”

 Dodano: 2016-09-02

 

          

      

2015-09-01  

Konferencja „Prace na wysokości”  

 

Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Sieradzu zorganizował 19 czerwca br. w Zduńskiej Woli konferencję „Podziel się bezpieczeństwem – Promuj dobre praktyki: Prace na wysokości.”
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Małgorzata Olszewska – dyrektor II Oddziału ZUS w Łodzi oraz Ryszard Wardęga – kierownik oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu.
Uczestnicy konferencji wysłuchali następujących referatów:
– Kultura bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach – dr Iwona Romanowska-Słomka,
– Działania prewencyjne i edukacyjne Państwowej Inspekcji Pracy – nadinspektor pracy Bolesław Anaszewicz,
– Program dofinansowania przedsiębiorstw w ramach prewencji wypadkowej – Katarzyna Mołas, II Oddział ZUS w Łodzi,
– Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad pracownikami – Marta Świderska, Falck Medycyna Sp. z o.o.,
– Bezpieczna praca na wysokości – Andrzej Hodyr, AKALA FARAONE Sp. z o.o.,
– Nowoczesne środki ochrony indywidualnej – Jacek Sosnowski, PROTEKT.
W czasie konferencji Bolesław Anaszewicz z oddziału PIP w Sieradzu otrzymał tytuł członka honorowego OSPSBHP.
Konferencja odbyła się w ramach kampanii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Wzięło w niej udział 67 osób. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki.
Konferencji towarzyszyły stoiska wystawców: AKALA FARAONE – sprzęt do pracy na wysokości, PROTEKT Łódź – środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, KARINO Zduńska Wola – środki ochrony indywidualnej, odzież robocza, „Janeczek Serwis Ppoż.” Sieradz – sprzęt gaśniczy.

Urszula Tomska, prezes oddziału OSPSBHP w Sieradzu  

 
  - 1 -