ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Koalicja Bezpieczni w Pracy i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP podpisały porozumienie o współpracy

 Dodano: 2016-01-22

 

          

      

2015-01-21  

Koalicja Bezpieczni w Pracy i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP podpisały porozumienie o współpracy  

 

Koalicja Bezpieczni w Pracy, skupiająca firmy CWS-boco, PW Krystian, Lafarge oraz TenCate Protective Fabrics, oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, które jest organizacją zrzeszającą pracowników służby bhp w całej Polsce podpisały 14 stycznia 2015 roku w siedzibie OSPSBHP w Warszawie przy ul. Czackiego porozumienie o współpracy merytorycznej.
Współpraca obejmuje realizację działań, mających na celu podnoszenie kultury bezpieczeństwa w Polskich firmach, a także popularyzujących ideę poprawy standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym elementem podpisanego porozumienia jest także wymiana wiedzy i dobrych praktyk między stronami, jak również współdziałanie na rzecz tworzenia prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.
Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony Koalicji Bezpieczni w Pracy jej przewodniczący Andrzej Smółko, natomiast ze strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP prezes Marek Nościusz i wiceprezes Piotr Kaczmarek. Ponadto w spotkaniu wzięli udział: Waldemar Bielak – wiceprezes zarządu oddziału Warszawa OSPSBHP i Mirosław Osowski – sekretarz tego oddziału, a także Tadeusz Potasiński – wiceprezes zarządu oddziału Warszawa Centrum OSPSBHP.
Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie: http://www.bezpieczniwpracy.pl
Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook: http://www.facebook.com/bezpieczniwpracy
Informacje na temat działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP można uzyskać na stronie http://www.ospsbhp.pl

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS-boco Polska, PW Krystian, Lafarge oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. Cel ten realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk, informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.  

 
  - 1 -