ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Kultura bhp podstawą kształtowania świadomości pracowników

 Dodano: 2016-07-04

 

          

      

2015-07-03  

Kultura bhp podstawą kształtowania świadomości pracowników  

 

W dniach 19-20 czerwca br. gdański oddział OSPSBHP zorganizował w Bolszewie szkolenie „Kultura bhp podstawą w kształtowaniu świadomości pracowników”, w którym uczestniczyło 50 osób.
Na wstępie prezes oddziału Zofia Formella powitała uczestników szkolenia i prelegentów. Jako pierwszy głos zabrał Henryk Batarowski nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, który przedstawił rolę PIP w kształtowaniu kultury pracy pracodawców i pracowników poprzez działalność prewencyjną. Już na wstępie zaznaczył, że mówiąc o kulturze bezpieczeństwa musimy zacząć od kultury organizacji. Działania nastawione na skuteczną i efektywną organizację działalności przedsiębiorstwa muszą być skierowane zarówno do tego przedsiębiorstwa, jak i do samych pracowników. Należy pamiętać, że firmy, którym udaje się wypracować i utrzymać silną kulturę organizacyjną są na ogół bardziej sprawne niż firmy, które mają z tym trudności. Misją PIP jest kształtowanie kultury bezpieczeństwa nie tylko poprzez kontrole, ale przede wszystkim przez prewencję, m.in. poprzez różnego rodzaju kampanie, programy czy konkursy.
Następnie głos zabrał dr inż. Jerzy Karczewski, który rozpoczął swój wykład od zadania pytania: „Dlaczego kultura bezpieczeństwa jest konieczna?”, aby płynnie przejść do omówienia wielu zagadnień związanych z kulturą bezpieczeństwa. Również ten prelegent zaznaczył, że kultura organizacji, czyli sposób zachowań ludzi jest nieodzownym elementem, który ma wpływ na kulturę bezpieczeństwa. W trakcie wykładu wywiązała się dyskusja na temat: „dlaczego zbudowanie kultury bezpieczeństwa jest tak trudne i czasochłonne, a przecież tak potrzebne i ważne w każdej organizacji”. Prowadzący omówił zagadnienia mające bezpośredni wpływ na budowanie kultury bezpieczeństwa, takie m.in. jak odpowiedzialność, cele i wskaźniki, przeglądy i audyty, ocena ryzyka, ale także podkreślił inne czynniki: uczenie się na błędach, komunikacja czy wyznaczanie sobie priorytetów. Część wykładowa była przeplatana dyskusją oraz ćwiczeniami w formie warsztatów, a także wymianą doświadczeń i odpowiedzi na zadawane z sali pytania.
Jako ostatni wystąpił Ryszard Frelich, członek oddziału OSPSBHP w Gdańsku, który przedstawił dobre praktyki bhp w firmie eDF.  

 
  - 1 -