ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Dobre praktyki bhp – seminarium w firmie Dekorglass

 Dodano: 2016-04-12

 

          

      

2015-04-11  

Dobre praktyki bhp – seminarium w firmie Dekorglass  

 

27 marca br. w firmie Dekorglass Działdowo S.A. odbyło się seminarium połączone z wizytą techniczną w zakładzie produkcyjnym, które zostało zorganizowane w ramach społecznej kampanii „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Tematem przewodnim seminarium były czynniki szkodliwe i atmosfera wybuchowa w środowisku pracy.
W seminarium uczestniczyli: przedstawiciel CIOP – Agnieszka Szczygielska, przedstawiciele OIP w Olsztynie na czele z Okręgowym Inspektorem Pracy Markiem Wójciakiem, przedstawiciele Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie wraz z dyrektor Grażyną Mówińską, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie Robert Garczewski, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie Krzysztof Dembowski, a także specjaliści ds. bhp zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służby BHP – oddział w Olsztynie, jak również inni zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele firmy Polmos Żyrardów.
Spotkanie rozpoczął prezes Dekorglass Działdowo S.A. Gabriel Chojak. Przybliżył uczestnikom seminarium profil działalności firmy, jej historię, jak również omówił stan bezpieczeństwa pracy. Zebrani mieli również możliwość zobaczenia kolekcji dekorowanych opakowań szklanych.
Podczas seminarium omówione zostały następujące tematy:
– „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki” – Agnieszka Szczygielska, CIOP-PIB,
– „Atmosfera wybuchowa w środowisku pracy” – Tomasz Grausz, inspektor pracy z OIP w Olsztynie,
– „Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy w atmosferze wybuchowej; wypadki przy pracy w zakładzie, najczęstsze przyczyny, prewencja” – Małgorzata Sosnowska, Dekorglass,
– „Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” – Krzysztof Dembowski, inspektor z UDT w Warszawie,
– „Czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy i związane nimi choroby zawodowe” – Magdalena Majerska, asystent w Sekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie.
Uczestnicy seminarium mieli również możliwość wizytowania zakładu produkcyjnego w Komornikach. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami i pogłębienia wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w atmosferze wybuchowej.

Dekorglass Działdowo S.A. zajmuje się zdobieniem opakowań szklanych, zarówno opakowań kosmetycznych, jak i alkoholowych. Firma rozpoczęła swoją działalność w 1996 r. Dzięki systematycznemu wdrażaniu nowych rozwiązań jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw w swojej branży. Ma wdrożone systemy zarządzania ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, HACCP oraz autorski system zarządzania bezpieczeństwem pracy.
Firma Dekorglass Działdowo S.A. jest firmą zaangażowaną w sprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz popularyzację problematyki bhp. Jest członkiem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, a zatrudnieni w niej specjaliści ds. bhp należą do oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie.

Małgorzata Sosnowska, specjalista ds. bhp w firmie Dekorglass Działdowo  

 
  - 1 -