ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2015

Dane osobowe w Koszalinie

 Dodano: 2016-04-22

 

          

      

2015-04-21  

Dane osobowe w Koszalinie  

 

9 kwietnia 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie oddziału OSPSBHP w Koszalinie. Tematem spotkania była ochrona danych osobowych w branży bhp. Szkolenie poprowadził Przemysław Chojnowski z firmy Spektrum z Koszalina. Przedstawił następujące zagadnienia: przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w Polsce, podstawowe pojęcia tj. dane osobowe, zbiór danych, administrator danych osobowych, administrator systemu informatycznego, administrator bezpieczeństwa informacji, przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe „szczególnie chronione”. P. Chojnowski omówił jak należy zabezpieczać dane osobowe, jak prowadzić rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz wykaz zbiorów danych osobowych i czym jest powierzenie danych osobowych. Omówione zostały również najczęstsze naruszenia ochrony danych osobowych stwierdzone podczas kontroli wykonywanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Na zakończenie prowadzący poruszył temat odpowiedzialność karnej wynikającej z naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych.

Paulina Pasturczak, prezes oddziału OSPSBHP w Koszalinie  

 
  - 1 -